„DRUŻYNĘ PIECHURÓW ELEKTROWNI TURÓW” tworzą pracownicy i emeryci PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów oraz Spółki Eltur Serwis. Nazwę tą Grupa przyjęła w 2005 r. podczas rajdu „Barwy Jesieni” im. Rudka Knapika. Członkowie Drużyny są kontynuatorami działalności Oddziału PTTK, którą zapoczątkował w Elektrowni Turów jej pracownik, legendarny propagator turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa Rudek Knapik. Po nagłym odejściu Rudka w 1984r., w elektrownianej strukturze organizacyjnej PTTK inicjatywę przejął na krótko ówczesny Zarząd. Wówczas obok grupy pasjonatów górskich wędrówek wyodrębniły się specjalistyczne sekcje entuzjastów spływów kajakowych.

 

 

Pod koniec lat 80-tych reaktywacji koła miłośników górskiego trekkingu podjęła się znakomicie kol. Ewa Rode. Grupa pozyskała nowych członków i z wielką dynamiką rozpoczęła swoją działalność turystyczną z rozbudowanym programem krajoznawczym. Organizowano rajdy weekendowe całoroczne, podczas których przedeptano wielokrotnie szlaki: Gór Izerskich, Karkonoszy, pasma Kotliny Kłodzkiej, a także krainy po stronie czeskiej i niemieckiej: Góry Łużyckie, Czeski Raj, Łabskie Piaskowce, Czeską Szwajcarię, Skalne Miasta w Adrszpachu, Teplicach i Braumowie. Podczas takich 2-3 dniowych rajdów Piechurzy prócz czerpania przyjemności z wędrówek po górach interesują się kulturą odwiedzanego regionu, tradycją ludową, wydarzeniami historycznymi, które miały miejsce w danym regionie. Starają się też łączyć swoje podróże z bogatym programem rozrywkowym: wieczornice i ogniska ze śpiewem turystycznych piosenek przy akompaniamencie gitary, harmonijki, niekiedy tamburyna. Pojawiły się nowe imprezy towarzyszące, kultywujące tradycję ludową czy narodową, choćby wyjazdy listopadowe, podczas których śpiewane są piosenki patriotyczne jako hołd poległym w walce o odzyskanie niepodległości Polski.

 

 

Odświeżona została tradycja jednodniowych rajdów „Barwy jesieni“ w okolicach Złotnik Lubańskich. Podczas tych rodzinnych wypadów hikingowych propaguje się zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży sposób spędzania wolnego czasu z dala od świata wirtualnego, a także zaszczepianie w nich chęci do krajoznawstwa. Tutaj wieloletnią już tradycją jest konkurs na najpiękniejszy wieniec czy bukiet jesienny tworzony z gałęzi, konarów i roślin zbieranych podczas marszu na szlaku. Nagrodzona kompozycja po zakończeniu rajdu jest składana na grobie Rudka Knapika jako dowód pamięci. Po ok. 25 latach przywrócono również organizację rodzinnych rajdów wiosennych pn. „Rajd Marzanny“ kultywujących ludową obrzędowość powitania wiosny. W tym roku, jubileuszowym dla Elektrowni zorganizowany jest na terenie Bogatyni przy współudziale rozgłośni zakładowej oraz bogatyńskiego radia i florystów z lokalnej bukieciarni.

 

 

Uprawianie przez Piechurów Elektrowni Turów turystyki kwalifikowanej predysponowało Grupę do corocznych, wrześniowych udziałów w masowych imprezach organizowanych przez poszczególne Okręgi Energetyczne pod auspicjami Federacji Sportowej „Energetyk” jaką były Ogólnopolskie Górskie Rajdy Energetyków. Od ponad 20-tu lat Grupa Piechurów z Turowa godnie reprezentowała Elektrownię podczas tygodniowych zmagań z bracią energetyczną na szlakach: Sudetów, Gór Świętokrzyskich, Pienin, Gorców, Tatr, Bieszczad, Beskidów: Małego, Niskiego, Wyspowego, Sądeckiego, Śląskiego, Żywieckiego. Imprezy te, podczas których można było zdobywać punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK cieszyły się do niedawna piękną 50 letnią tradycją wspólnego poznawania górskiej przyrody, która jest wciąż oazą naturalności i dzikości. Polskie góry mają wiele do zaoferowania wszystkim, którzy potrafią docenić ich piękno. Żeby móc je w pełni odkryć, trzeba w to włożyć sporo wysiłku. Warto jednak poświęcić czas i siły na zgłębianie tajemnic piękna górskich szczytów i dolin, ponieważ takich emocji, jakie dają całodzienne wędrówki, nie można doznać nigdzie indziej. Ponadto organizatorzy uatrakcyjniali takie rajdy konkursami m.in. z wiedzy krajoznawczej bądź na piosenkę turystyczną o regionie, w których to Drużyna Turowa często nagradzana była wyróżnieniami, dyplomami, pucharami niekiedy nagrodami rzeczowymi.

 

 

Piechurzy Turowa organizują także wyjazdy geoturystyczne. Nasz kraj może się poszczycić unikalnymi na skalę światową obiektami geoturystycznymi. Szlaki znakowane tablicami informacyjnymi chronionych prawnie obiektów przyrody takich jak rezerwaty przyrodypomniki przyrody bądź kamieniołomy, przełomy rzek, nieczynne kopalnie, skałki, torfowiska, jaskinie itp. Poznali m.in. Krucze Skały w Geoparku Karkonoskiego Parku Narodowego, zwiedzili Kopalnię soli w Bochni, rejon krzeszowicko-wałbrzyski, nadto jednak najciekawszą i do końca niezdobytą jest Jura Krakowsko-Częstochowska z ciekawymi formami ostańców skalnych i historycznych, po której podążając szlakami amonitów i Orlich Gniazd gościli m.in. w Ogrodzieńcu, Olkuszu, Ojcowskim PN, Pieskowej Skale, grocie Łokietka etc.

Wspaniałym górskim doświadczeniem były dla Piechurów wyjazdy w słowackie pasma Małej i Wielkiej Fatry oraz Niskich Tatr, charakteryzujących się skalistymi, odkrytymi graniami, urwiskami, wąwozami, wodospadami, gdzie pokonanie szlaków wiąże się z umiejętnością korzystania z wielu drabinek, kładek, łańcuchów i klamr. Znajduje się tam również dużo ciekawych jaskiń krasowych.

 

 

Podróże Piechurów wiążą się z odpowiednim przygotowaniem organizacyjnym, technicznym i logistycznym. Od ponad 2 lat Drużynę Piechurów stara się prowadzić Ania Puczko przy współudziale członków Drużyny. Podział ról i funkcji daje Piechurom zarówno poczucie grupowego bezpieczeństwa jak i satysfakcję z przynależności i współodpowiedzialności za przygotowanie każdej wyprawy, by była wspaniałym doznaniem zarówno pod względem trekkingowym, krajoznawczym ale też artystycznym i nawet kulinarnym (wspólne posiłki podczas tzw. popasów na trasie), itp. Piechurzy rozpoznawalni są na szlakach również dzięki proporcom i koszulkom z logotypem Drużyny. Udzielając się w licznych rajdowych występach artystycznych powstała niezliczona ilość okolicznościowych piosenek i wierszy. Z każdej podróży powstaje obszerny materiał fotograficzny, kiedyś w formie analogowej, w ostatnich latach na nośnikach cyfrowych. Dla ułatwienia przekazywania sobie plików zdjęciowych założono foto-bazę. Docelowo Grupa Piechurów rozpoczęła promowanie własnej działalności turystycznej zakładając profil pod nazwą Drużyny na portalu nk.

 

 

Obecny, stały skład Drużyny to 30 pracowników i emerytów Elektrowni Turów oraz 10 osób ze Spółki Eltur Serwis i 1 osoba z Global-Tur. Pocieszającym jest fakt, iż w ostatnich latach wzrosło wśród pracowników zainteresowanie formą aktywnego wypoczynku i dzięki temu pozyskano nowych członków Drużyny z osób uczestniczących w rajdach okazjonalnie.

 

 

Wszak wiadomo, iż uprawianie górskiej turystyki, pomimo fizycznego zmęczenia, zmiennych warunków pogodowych jest formą aktywności przyjemnej i pożytecznej. Turystyka może z powodzeniem stymulować rozwój różnorodnych zainteresowań artystycznych, sportowych, historycznych itp., może też sama stać się ważnym celem i życiową pasją. Może być jednocześnie przygodą i lekarstwem, zabawą i pracą, wysiłkiem i relaksem.