Ważne Daty

 

 • 1959 –zatwierdzenie kompleksowego projektu Elektrowni Turów o mocy 1200 MW. 
 • 1962 – wyprodukowanie pierwszego megawata energii przez Elektrownię Turów. 
 • 1962–1965 – oddanie do eksploatacji bloków 1 – 6. 
 • 1965 – przekazanie do eksploatacji bloku nr 7 – zakończenie I etapu budowy Elektrowni. Podjęcie decyzji o rozbudowie Elektrowni o kolejne trzy bloki. 
 • 1970–1971 – przekazanie do eksploatacji bloków 8 i 9. 
 • 1971 – przekazanie do eksploatacji bloku 10. Zakończenie II etapu budowy Elektrowni Turów. Elektrownia osiągnęła moc 2000 MW. 
 • 1992 – podjęcie decyzji o modernizacji Elektrowni Turów. 
 • 1993 – początek „małej modernizacji” obejmującej bloki 8, 9 i 10 
 • 1995 – zamknięcie finansowania I etapu modernizacji – odstawienie bloku nr 1 i 2 do modernizacji 
 • 1998 – zamknięcie finansowe II etapu modernizacji – odstawienie bloku nr 3 do modernizacji. 
 • 1998–2000 – wydzielenie 5 spółek zależnych. 
 • 2000 – komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego, powstanie Elektrowni Turów Spółki Akcyjnej. 
 • 2000 – zamknięcie finansowe III etapu modernizacji – odstawienie bloków nr 4, 5 i 6 do modernizacji. 
 • 2003 – wyłączenie z eksploatacji bloku nr 7. 
 • 2004 – zakończenie III etapu modernizacji – przyjęcie do eksploatacji ostatniego modernizowanego bloku nr 6. 
 • 2004 – powstanie BOT Elektrownia Turów Spółka Akcyjna. 
 • 2007 – powstanie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna. 
 • 2009 – uruchomienie w Elektrowni Turów instalacji do spalania biomasy na blokach nr 5 i 6. 
 • 2010 – powstanie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna – Elektrownia Turów staje się jednym z Oddziałów Spółki. 
 • 2010 – wyłączenie z eksploatacji bloku nr 8. 
 • 2011 –   uruchomienie drugiej nitki instalacji do spalania biomasy na blokach 1-4
 • 2012 –   wyburzenie chłodni kominowych nr 8 i 7
 • 2012 –   wyłączenie z eksploatacji bloku energetycznego nr 9
 • 2013 –   przekazanie do eksploatacji Instalacji do ograniczenia emisji tlenków azotu na blokach 1–3
 • 2013 –   wyłączenie z eksploatacji bloku nr 10
 • 2014 –   wyburzenie chłodni kominowej nr 9
 • 2014 –   podpisanie umowy na odbudowę zapory na rzece Witka w Niedowie z planowym odbiorem końcowym w 2017 r.
 • 2014 –  podpisanie kontraktu na budowę w Elektrowni Turów bloku energetycznego o mocy netto 450 MW
 • 2014 –   wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Instalacji do Ograniczenia Emisji Tlenków Siarki na blokach 4–6
 • 2015 –   inauguracja budowy nowego bloku energetycznego, tzw. wbicie pierwszej łopaty
 • 2015 –   przekazanie do eksploatacji Instalacji do ograniczenia emisji tlenków azotu na blokach 4–6
 • 2016 –   podpisanie kontraktów w ramach zadania pn.: Bloki 1–3 kompleksowa modernizacja pod kątem poprawy parametrów eksploatacyjnych i dyspozycyjności
 • 2016 –   wmurowanie kamienia węgielnego dla upamiętnienia budowy bloku energetycznego o mocy 450 MW netto (496 MW brutto)
 • 2016 –   oddanie do eksploatacji Instalacji do Ograniczenia Emisji Tlenków Siarki na blokach 4–6
 • 2016 -   podpisanie Protokołu Odbioru Tymczasowego budowy Zapory na rzece Witka