Ważne Daty

 • 1959 - zatwierdzenie kompleksowego projektu Elektrowni Turów o mocy 1200 MW
 • 1962 - wyprodukowanie pierwszego megawata energii przez Elektrownię Turów
 • 1962-1965 - oddanie do eksploatacji bloków 1-6
 • 1965 - przekazanie do eksploatacji bloku nr 7 - zakończenie I etapu budowy Elektrowni. Podjęcie decyzji o rozbudowie Elektrowni o kolejne trzy bloki
 • 1970-1971 - przekazanie do eksploatacji bloków 8 i 9
 • 1971 - przekazanie do eksploatacji bloku 10. Zakończenie II etapu budowy Elektrowni Turów. Elektrownia osiągnęła moc 2000 MW
 • 1992 - podjęcie decyzji o modernizacji Elektrowni Turów
 • 1993 - początek „małej modernizacji” obejmującej bloki 8, 9 i 10
 • 1995 - zamknięcie finansowania I etapu modernizacji - odstawienie bloku nr 1 i 2 do modernizacji
 • 1998 - zamknięcie finansowe II etapu modernizacji - odstawienie bloku nr 3 do modernizacji
 • 1998-2000 - wydzielenie 5 spółek zależnych
 • 2000 - komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego, powstanie Elektrowni Turów Spółki Akcyjnej
 • 2000 - zamknięcie finansowe III etapu modernizacji - odstawienie bloków nr 4, 5 i 6 do modernizacji
 • 2003 - wyłączenie z eksploatacji bloku nr 7
 • 2004 - zakończenie III etapu modernizacji - przyjęcie do eksploatacji ostatniego modernizowanego bloku nr 6
 • 2004 - powstanie BOT Elektrownia Turów Spółka Akcyjna
 • 2007 - powstanie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna
 • 2009 - uruchomienie w Elektrowni Turów instalacji do spalania biomasy na blokach nr 5 i 6
 • 2010 - powstanie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna - Elektrownia Turów staje się jednym z Oddziałów Spółki
 • 2010 - wyłączenie z eksploatacji bloku nr 8
 • 2011 - uruchomienie drugiej nitki instalacji do spalania biomasy na blokach 1-4
 • 2012 - wyburzenie chłodni kominowych nr 8 i 7
 • 2012 - wyłączenie z eksploatacji bloku energetycznego nr 9
 • 2013 - przekazanie do eksploatacji Instalacji do ograniczenia emisji tlenków azotu na blokach 1-3
 • 2013 - wyłączenie z eksploatacji bloku nr 10
 • 2014 - wyburzenie chłodni kominowej nr 9
 • 2014 - podpisanie umowy na odbudowę zapory na rzece Witka w Niedowie z planowym odbiorem końcowym w 2017 r.
 • 2014 - podpisanie kontraktu na budowę w Elektrowni Turów bloku energetycznego o mocy netto 450 MW
 • 2014 - wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Instalacji do Ograniczenia Emisji Tlenków Siarki na blokach 4-6
 • 2015 - inauguracja budowy nowego bloku energetycznego, tzw. wbicie pierwszej łopaty
 • 2015 - przekazanie do eksploatacji Instalacji do ograniczenia emisji tlenków azotu na blokach 4-6
 • 2016 - podpisanie kontraktów w ramach zadania pn.: Bloki 1-3 kompleksowa modernizacja pod kątem poprawy parametrów eksploatacyjnych i dyspozycyjności
 • 2016 - wmurowanie kamienia węgielnego dla upamiętnienia budowy bloku energetycznego o mocy 450 MW netto (496 MW brutto)
 • 2016 - oddanie do eksploatacji Instalacji do Ograniczenia Emisji Tlenków Siarki na blokach 4-6
 • 2016 - podpisanie Protokołu Odbioru Tymczasowego budowy Zapory na rzece Witka
 • 2017 - podpisanie porozumienia o ustanowieniu Południowo-Zachodniego Klastra Energii
 • 2018 - podpisanie porozumienia o utworzeniu tzw. klas patronackich. Klasy zawodowe trzech szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu zgorzeleckiego funkcjonować będą pod patronatem PGE oraz honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • 2018 - odbiór końcowy odbudowy zapory na rzece Witka wraz z przyjęciem obiektu do eksploatacji
 • 2018 - przeprowadzenie próby ciśnieniowej nowo budowanego bloku energetycznego
 • 2019 - oddanie do eksploatacji bloku energetycznego nr 2 po gruntownej modernizacji
 • 2019 - uruchomienie nowoczesnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Jest to pierwsza stacja ładowania na terenie gminy Bogatynia dostępna dla wszystkich właścicieli samochodów elektrycznych
 • 2020 - oddanie do eksploatacji bloków energetycznych nr 1 i 3 po gruntownej modernizacji
 • 2020 - pierwsze rozpalenie kotła nowego bloku energetycznego
 • 2020 - podpisanie umowy z SEEN Technologie na rozbudowę przemysłowej oczyszczalni ścieków
 • 2020 - pierwsza synchronizacja nowego bloku energetycznego
 • 2021 - oficjalne przekazanie do eksploatacji nowego bloku energetycznego nr 7