Uchwałą Rady Ministrów z 31 marca 1976 roku zostało utworzone Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego i Elektrowni we Wrocławiu, którego jednostkę zgrupowaną w Zjednoczeniu stanowiła Elektrownia Turów. Dopiero dwa lata później Zarządzeniem Dyrektora Generalnego tego Zjednoczenia 12 maja 1978 roku utworzono zakład pod nazwą Elektrownia Turów.

 

Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z 22 kwietnia 1985 roku zostało powołane przedsiębiorstwo państwowe Zachodni Okręg Energetyczny z siedzibą w Poznaniu, którego jednostkę organizacyjną stanowiła Elektrownia Turów. Niespełna trzy lata później, 30 grudnia 1988 roku Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, z Zachodniego Okręgu Energetycznego zostały wyodrębnione jednostki organizacyjne, które stały się przedsiębiorstwami państwowymi. Organem założycielskim dla nich został Minister Przemysłu.

Przedsiębiorstwo państwowe Elektrownia Turów w Bogatyni zostało utworzone Decyzją Ministra Przemysłu z dnia 16 stycznia 1989 roku.

16 grudnia 1999 roku Minister Skarbu Państwa skomercjalizował przedsiębiorstwo państwowe Elektrownia Turów przekształcając je w spółkę akcyjną, której jedynym akcjonariuszem był Skarb Państwa. 31 grudnia 1999 roku Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał Postanowienie o wpisaniu Spółki Akcyjnej Elektrowni Turów w Bogatyni do rejestru handlowego prowadzonego przez ten Sąd ze skutkiem prawnym na dzień 1 stycznia 2000 roku. Od tego dnia Elektrownia Turów przestała być przedsiębiorstwem państwowym, a stała się spółką akcyjną.

W latach 1998-2000 w ramach restrukturyzacji wewnętrznej ze struktur Elektrowni wydzielono spółki, które obecnie funkcjonują jako:

  • PTS "Betrans" Sp. z o.o. – Oddział Przedsiębiorstwo Transportowe „Eltur-Trans” z siedzibą w Bogatyni,
  • Przedsiębiorstwo Produkcji Sorbentów i Rekultywacji „Eltur-Wapore” Sp. z o.o.,
  • Elbest Sp. z o.o. – Oddział Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Global Tur z siedzibą w Bogatyni,
  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Eltur-Serwis” Sp. z o.o.,
  • NZOZ „MegaMed” Sp. z o.o. – Oddział Centrum Medyczne TURÓW z siedzibą w Bogatyni.

W latach 90-tych, wraz ze zmianami ustrojowymi kraju, zmieniała się także cała polska elektroenergetyka. Zwrot w stronę gospodarki rynkowej opartej na grze popytu i podaży, spowodował konieczność przystosowania przedsiębiorstw do działania w warunkach konkurencji na krajowym i europejskim rynku.

Lata 90-te to także kres żywotności potencjału produkcyjnego Elektrowni Turów. Odpowiedź na pytanie, co dalej, miała zdecydować o przyszłych losach Elektrowni i całego regionu. Kierownictwo firmy podjęło niespotykane w skali europejskiej wyzwanie – modernizowania zakładu od podstaw i na własny rachunek.