W wyniku przeprowadzonego w latach 1998-2000 w Elektrowni Turów procesu restrukturyzacji wewnętrznej ze struktur Elektrowni wydzielono pięć obszarów działalności usługowej:

 

  • medyczną;
  • transportową;
  • hotelarsko-gastronomiczną i utrzymania czystości;
  • produkcji sorbentów i rekultywacji;
  • remontową.

Na bazie przedmiotowych działalności zawiązano spółki prawa handlowego.