elektrownia-turow_2020.jpg

Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy przyjmowane są przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. W praktyce oznacza to zapewnianie pracownikom takich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zgodny z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Obecnie do Forum Liderów należy około 160 głównie dużych przedsiębiorstw, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy. Forum Liderów Bezpiecznej Pracy stanowi płaszczyznę bezpośrednich kontaktów między jego członkami. Służą one wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, przy merytorycznym wsparciu Państwowego Instytutu Badawczego.

Ściśle określone kryteria przyznawania prestiżowych Złotych, Srebrnych i Zielonych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy dotyczą m.in. wskaźników wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz działań podejmowanych na rzecz wdrażania i upowszechniania osiągnięć z dziedziny bhp, w tym podnoszenie wiedzy i kultury bezpieczeństwa pracy. Dla naszej spółki największą wartością są ludzie, dlatego zależy nam na stworzeniu dla nich jak najlepszych warunków pracy. Jest to szczególnie ważne obecnie, w trakcie trwającej od wiosny pandemii - mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy corocznie wyróżnia firmy i instytucje, które prowadzą szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka. Jako członkowie Forum, przedsiębiorstwa i organizacje mają możliwość poddania się ocenie obszaru bhp i ubiegania się o prestiżowe wyróżnienia – Karty Liderów Bezpiecznej Pracy. Ocena przeprowadzana jest w bardzo szerokim zakresie. Poza wskaźnikami dotyczącymi liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ocenie poddawana jest m.in. aktywność i innowacyjność przedsiębiorstw w obszarze bhp. Od Liderów oczekuje się również współpracy z instytucjami naukowymi, w tym wykorzystywania dorobku naukowo-badawczego tych instytucji do oceny i zmniejszania ryzyka zawodowego. Ważnym elementem oceny jest też prowadzona przez przedsiębiorstwa działalność profilaktyczna i jej efekty. Ostatnim, choć równie istotnym obszarem oceny, jest szerokie upowszechnianie tematyki bezpieczeństwa pracy.

zlota-karta_elt.jpg

Elektrownia Turów należy do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy od jego powstania w 1998 r. W 2014 r. otrzymała Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, w 2016 r. Srebrną a w 2018 r. pierwsza Złotą Kartę. Członkami Forum Liderów Bezpiecznej Pracy są m.in. Elektrownia Bełchatów oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra również należące do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

elturow_site