PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wspiera rozmaite projekty edukacyjne i zwiększające świadomość społeczności lokalnych, z których wywodzą się nasi pracownicy. Dzieląc się dobrem pomnażamy je i tego chcemy nauczyć przede wszystkim młodzież, która niebawem wkroczy w dorosłe życie – powiedział Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W tegorocznej edycji konkursu o tematyce zaburzeń ze spektrum autyzmu, oprócz uczestników indywidualnych, do akcji przystąpiło siedem instytucji (szkół i placówek wychowawczych) z powiatu zgorzeleckiego i spoza jego granic.

Konkurs o nazwie „Autyzm, to takie coś…?”, stanowił doskonałą platformę wsparcia osób niepełnosprawnych, integracji dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz pobudzenia dziecięcej wyobraźni i kreatywności.

Głównym celem naszego konkursu jest podniesienie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu zaburzeń autystycznych. Dzięki współpracy z dyrekcją placówek i wspaniałą kadrą nauczycielską, wolontariusze Fundacji Autilio przeprowadzili zajęcia w klasach obejmujących wszystkie grupy wiekowe ze szkół podstawowych – relacjonowała Dorota Pikulicka, prezes Fundacji Autilio ze Zgorzelca. – Dzięki tej formie przekazywania wiedzy, uczestnicy mogli nie tylko dowiedzieć się na czym polegają trudności u osób funkcjonujących z zaburzeniami, ale też za sprawą ciekawych zajęć i warsztatów, na własnej skórze tych zaburzeń doświadczyć.

Konkurs plastyczny spotkał się z ogromnym zainteresowaniem dzieci. Spośród 147 nadesłanych prac, komisja konkursowa przyznała nagrody za 1, 2 i 3 miejsce dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. Natomiast wszystkim pozostałym uczestnikom przyznano upominki za nie mniej zaszczytne, 4 miejsce.

Szczegółowe wyniki konkursu oraz galerię wszystkich nadesłanych prac można odnaleźć na stronie internetowej: https://autilio.pl/konkurs-plastyczny-2022/

Po uroczystym wręczeniu nagród nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy prac konkursowych, które w listopadzie będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych w holu głównym Centrum Handlowego PLAZA w Zgorzelcu.

Głównym przesłaniem Fundacji Autilio jest POMAGAMY ZROZUMIEĆ ŚWIAT AUTYZMU. Organizacja powstała w odpowiedzi na potrzebę podjęcia aktywnych działań na rzecz wspierania rodziców osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jej członkowie działają na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, m.in. w podejmowaniu aktywnej roli jako terapeuty, wzmacnianiu ich kompetencji i umiejętności wychowawczych. Jednym z narzędzi wykorzystanych do realizacji celów statutowych Fundacji jest właśnie zakończony już konkurs plastyczny.

Partnerami konkursu byli: Fundacja PGE, Urząd Miasta Zgorzelec, PLAZA Zgorzelec oraz CDiTD Istmus.

elturow_site