Spotkanie energetyka z Turowa z przedszkolakami odbyło się pod koniec stycznia br. Łukasz Kruczek, kierownik ruchu nawęglania w Elektrowni Turów spotkał się z najstarsząw przedszkolu grupą „Biedronki”. Zaproszony ekspert zaprezentował proces powstawania energii elektrycznej, a także zasady bezpiecznej pracy w elektrowni. Dzieci mogły między innymi sprawdzić wytrzymałość hełmu ochronnego, sprawdzić, jak działają ochronniki słuchu, dokładnie obejrzeć bryłkę węgla, a także dowiedziały się, w jaki sposób powstaje energia elektryczna w turoszowskiej elektrowni.

Pracownicy naszej spółki bardzo chętnie angażują się w różnego rodzaju akcje, mające na celu współpracę z różnymi organizacjami. Działania te mają wymiar edukacyjny, przybliżający informacje o działalności naszych jednostek wydobywczych i wytwórczych. Dzielą się swoją wiedzą i kompetencjami, realizując ciekawe projekty w ramach wolontariatu pracowniczego, w tym również wolontariatu kompetencji – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Jak powiedział po spotkaniu z przedszkolakami Łukasz Kruczek, energetyk z Turowa, poziom wiedzy i zainteresowania tematem wśród 6-latków jest imponujący.

Muszę przyznać, że jestem zaskoczony wiedzą i świadomością maluchów w zakresie powstawania energii i zasad ekologii. Dzieci potrafią połączyć fakty i porównać na przykład piec centralnego ogrzewania w domu z kotłem energetycznym – powiedział Łukasz Kruczek, kierownik ruchu nawęglania w Elektrowni Turów.

To wspaniała inicjatywa, dzięki której podopieczni przedszkola nie tylko wiele się nauczyli, ale przede wszystkim w pewien sposób doświadczyli, na czym polega praca w elektrowni. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt – podsumowała Marzenna Konwent, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni.

elturow_site