Akcja zorganizowana przez PGE GiEK we współpracy z Nadleśnictwem Pieńsk i młodzieżą z Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, odbyła się 19 kwietnia i tym razem przeprowadzona została na terenie obszaru leśnego położonego w pobliżu sołectwa Łagów, niedaleko Zgorzelca. Wspólnymi siłami udało się zebrać około 15 m3 odpadów o łącznej wadze przekraczającej 550 kg.

- Akcje sprzątania lasów a także sadzenia drzew przez pracowników PGE GiEK w ramach corocznej inicjatywy „Lasy Pełne Energii" są wyrazem naszej społecznej odpowiedzialności. Wspieramy postawy proekologiczne, aktywizując nie tylko naszych pracowników, ale również uczniów, leśników i mieszkańców do wspólnego dbania o otaczającą nas przyrodę – podkreśla Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

„Lasy Pełne Energii” to flagowy, autorski projekt środowiskowy Grupy PGE, który realizowany jest od 24 lat. Co roku wiosną i jesienią, we współpracy z Lasami Państwowymi pracownicy PGE z rodzinami, dziećmi, młodzieżą szkolną, harcerzami, sportowcami i przedstawicielami lokalnych społeczności sadzą drzewa na terenie nadleśnictw.

Program ma charakter warsztatowo – edukacyjny, a jego celem jest zwiększenie świadomości uczestników akcji na temat roli lasów dla środowiska i klimatu. Program kształtuje także właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami.

Spółka PGE GiEK w ubiegłoroczną akcję „Lasów Pełnych Energii” w lokalizacjach Elektrowni i Kopalni Turów, Elektrowni i Kopalni Bełchatów, Elektrowni Dolna Odra, Elektrowni Opole oraz Elektrowni Rybnik, zaangażowała łącznie blisko 360 uczniów a także młodych zawodników z lokalnych klubów sportowych. W 2023 r. w nadleśnictwach Gryfino, Bełchatów, Rybnik i Kup posadzono łącznie blisko 18 000 nowych drzew, głównie sosen, świerków, buków i dębów, a w przeddzień Światowego Dnia Ziemi w lokalizacji Kompleksu Turów wysprzątano wielohektarowy obszar leśny należący do Nadleśnictwa Pieńsk, zbierając ok. 300 kg śmieci.

Każdego roku liczba zaangażowanych wolontariuszy, jak i posadzonych drzew wzrasta. W 2023 roku w całej Grupie PGE blisko 2 tys. osób posadziło 110 tys. drzew, czyli o 42 500 więcej niż rok wcześniej. W 2024 roku przypada 24. edycja projektu i uczestnicy akcji planują pobić dotychczasowe wyniki i posadzić jeszcze więcej drzew na terenie całej Polski w dwóch terminach akcji: wiosennej i jesiennej.

lasy_turow_2024.jpg

 

lasy_turow_2024_3.jpg
lasy_turow_2024_2.jpg
lasy_turow_2024_1.jpg
lasy_turow_2024_5.jpg
lasy_turow_2024_6.jpg
lasy_turow_2024_8.jpg
lasy_turow_2024_7.jpg
lasy_turow_2024_4.jpg
elturow_site