Wzorowi uczniowie klas patronackich PGE otrzymują stypendia naukowe w wysokości 2500 zł za semestr. Stypendyści z naszych klas patronackich są dowodem na to, że wdrożony przez PGE GiEK program działa i, co najważniejsze, motywuje do wytężonej pracy, którą postanowiliśmy wyróżnić. Funkcjonowanie takich klas jest bardzo ważne, ponieważ kształcenie w nich odbywa się zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Inwestujemy w uczniów – naszą przyszłą kadrę – mówi Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Stypendyści z Turowa

W imieniu prezesa PGE GiEK Andrzeja Legeżyńskiego, listy gratulacyjne stypendystom z klas patronackich w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu wręczył dyrektor Elektrowni Turów, Oktawian Leśniewski.  Składając wyrazy uznania za uplasowanie się w czołówce najlepszych uczniów, którym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna przyznała stypendium w ramach realizowanego projektu „Klasy patronackie PGE”, dodał:

Znakomite wyniki w nauce i zdobyta wiedza to bez wątpienia efekt waszej ciężkiej, okupionej zapewne wieloma wyrzeczeniami pracy, uporu w dążeniu do celu i samodyscypliny. Głęboko wierzę, że dzisiejsze osiągnięcie stanowić będzie znaczący etap waszej dalszej, wielkiej przygody z nauką, która w przyszłości zaowocuje pasmem osiągnięć w obranym zawodzie – powiedział Oktawian Leśniewski, dyrektor Elektrowni Turów.

Listy gratulacyjne prezesa PGE GiEK otrzymali również uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni, przekazane przez  Romana Mazura, dyrektora technicznego KWB Turów. W minionym roku szkolnym otrzymało je łącznie 27 uczniów obu szkół z lokalizacji turoszowskiej.

Wyróżnieni z powiatu bełchatowskiego

Podczas zakończenia roku w klasach patronackich PGE działających w sąsiedztwie bełchatowskiego kompleksu energetycznego wręczono łącznie 50 listów gratulacyjnych. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie listy gratulacyjne, w imieniu prezesa zarządu spółki PGE GiEK wręczyli Michał Banaszczyk, dyrektor Elektrowni Bełchatów oraz Małgorzata Janowska dyrektor ekonomiczno-finansowy elektrowni. Najwięcej, bo aż 36 uczniów zostało nagrodzonych stypendium w Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. W imieniu prezesa zarządu spółki PGE GiEK, gratulacje wręczył im Robert Młynarski, dyrektor techniczny Elektrowni Bełchatów. Ponadto, przekazano również 3 wyróżnienia dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Pajęcznie.

Wspieramy szkolnictwo zawodowe szkół znajdujących się w sąsiedztwie naszych oddziałów. Współpracując już z 27 klasami patronackimi udowadniamy, że szkoła i pracodawca widzą swoje potrzeby i potrafią ze sobą współpracować. Uczniowie ucząc się na „żywym organizmie” zdobywają umiejętności pod okiem profesjonalistów, a  spółka ma realny wpływ na proces kształcenia praktycznego młodzieży i rozwój kompetencji niezbędnych do pracy w zawodach zgodnych z profilem naszej działalności - podkreśla Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE GiEK.

PGE GiEK kształci przyszłą kadrę

Klasy patronackie PGE GiEK powstały w latach 2018/2019 i szkolą między innymi przyszłych techników elektryków, automatyków, mechaników i mechatroników. Program objął placówki realizujące kształcenie w zawodach zgodnych z profilem działalności PGE GiEK, w przypadku powiatu zgorzeleckiego są to Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu oraz Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni. W powiecie bełchatowskim jest to ZSP nr 1 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Klasy patronackie PGE funkcjonują także w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie w powiecie pajęczańskim. Obecnie, pod skrzydłami PGE GiEK kształci się około 540 uczniów.

W ramach współpracy, uczniowie szkół branżowych i technicznych biorą udział w wizytach zawodoznawczych na terenie Kopalni i Elektrowni Turów oraz Bełchatów, organizowane są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia. Dla wyróżniających się uczniów PGE GiEK funduje stypendia naukowe.

Przypomnijmy, że oprócz współpracy ze szkołami zawodowymi, PGE GiEK współpracuje z 17 uczelniami wyższymi. Naukowo-techniczna współpraca pozwala na realizację ważnych dla firmy projektów naukowych, wymianę doświadczeń, rozwiązywanie problemów natury teoretycznej oraz praktycznego wykorzystania potencjału naukowego uczelni.

elturow_site