W uroczystości nadania imienia Dolnośląskiemu Zespołowi Szkół w Biedrzychowicach wzięli udział m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek, posłanka na Sejm RP Ewa Szymańska, przedstawiciele organu prowadzącego, dolnośląskiego kuratorium, zaprzyjaźnionych samorządów, placówek oświatowych, przedsiębiorstw, służb mundurowych i duchowieństwa.

Uczestnicząc w takich uroczystościach, uczycie się szacunku do najważniejszych wartości. Zarówno nowy sztandar, jak i patron szkoły to tożsamość, która pomoże Wam w trudnych chwilach wyznaczać najważniejsze kierunki w życiu – mówiła wiceminister Marzena Machałek.

Patronkę placówki edukacyjnej, której organem prowadzącym jest samorząd Województwa Dolnośląskiego, wybrali uczniowie wraz z rodzicami i pracownikami szkoły.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna obok swojej podstawowej działalności, realizuje wiele działań, których zadaniem jest wspieranie społeczności lokalnych. Szczególnie ważne dla nas jest pogłębianie wiedzy i poszerzanie kulturalnych horyzontów, a także – jak w przypadku nadania szkole imienia Marii Konopnickiej, poetki, pisarki, publicystki i wielkiej polskiej patriotki – umożliwienie obcowania z kulturalnym dorobkiem narodowym – mówi Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE GiEK.

Uroczystości rozpoczętej w biedrzychowickim kościele pw. św. Antoniego Padewskiego, a kontynuowanej w szkolnej auli, towarzyszyła muzyka Zakładowej Orkiestry Dętej KWB Turów, pod kierownictwem kapelmistrza Mariusza Sawickiego.

elturow_site