W turoszowskiej akcji „Lasów Pełnych Energii” wzięło udział ok. 100 osób, w tym pracownicy Kopalni i Elektrowni Turów na czele z dyrektorem Elektrowni Turów, Oktawianem Leśniewskim, a także młodzież z klas patronackich PGE z Bogatyni i Zgorzelca, klasa sportowa ze Szkoły Podstawowej nr 5. w Zgorzelcu oraz Stanisław Heliński i Mateusz Stawiak - zawodnicy koszykarskiego klubu PGE Turów Zgorzelec. Dzięki wspólnej pracy, las w okolicy miejscowości Mikułowa w gminie Sulików wzbogacił się o 2000 młodych sadzonek buków.

Dzięki programowi „Lasy Pełne Energii” realizujemy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju, aktywnie wspierając postawy ekologiczne wśród mieszkańców regionów, w których prowadzimy naszą działalność. Sadzenie nowych lasów jest szczególnie ważne wobec odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i stan środowiska naturalnego – powiedział Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Warto pamiętać, że w PGE GiEK lasy sadzimy nie tylko od święta, ale również w ramach bieżącej rekultywacji terenów pogórniczych w Bełchatowie i Turowie, gdzie do tej pory posadziliśmy łącznie ok. 47 milionów drzew – dodaje Andrzej Legeżyński.

Program Lasy Pełne Energii, realizowany od 2000 roku, to jeden z najważniejszych programów Grupy PGE w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jego celem jest poprawa jakości powietrza, stanu wód gruntowych, odbudowa drzewostanu w polskich lasach, czynna ochrona przyrody oraz edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Formuła programu zakłada również realizację działań i projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej we współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w ochronę środowiska naturalnego, a także wspieranie parków narodowych, obszarów chronionych i pomników przyrody.

Elektrownia Turów prowadzi wiele działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego, a tegoroczna akcja „Lasy Pełne Energii” jest potwierdzeniem, że aktywnie dbamy o otaczającą nas przyrodę - podkreślił Oktawian Leśniewski, dyrektor Elektrowni Turów, który osobiście wziął udział w turoszowskiej edycji akcji Lasów Pełnych Energii.

Takie akcje są bardzo ważne, dlatego razem z lokalną młodzieżą szkolną zasadziliśmy, w pobliżu Kompleksu Turów, nowy las pełen energii. Z uroków pięknych, okolicznych lasów mogą korzystać nie tylko mieszkańcy Bogatyni i okolic, ale także turyści – powiedział  Sławomir Wochna, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego  Turów. 

Program „Lasy Pełne Energii” kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne, sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami oraz wspiera projekty istotne dla obszarów chronionych sąsiadujących z jednostkami PGE.

Akcje sadzenia drzew w terenie poprzedzane są spotkaniami edukacyjnymi z leśnikami, których celem jest przybliżenie uczestnikom zasad ochrony środowiska oraz świadomego korzystania z zasobów, takich jak woda, energia czy ciepło.

W ciągu 22 lat w programie udział wzięło blisko 25 tysięcy osób, które posadziły wspólnie ponad 600 tysięcy drzew (głównie sosen, świerków i dębów) w 35 lokalizacjach na terenie 14 województw.

elturow_site