Przedmiotem przetargu jest prawo własności 41 niezabudowanych działek gruntu położonych w Wigancicach Żytawskich, Wyszkowie i Wolanowie w Gminie Bogatynia, o powierzchniach od 700 m2 do 32.300 m2.

Łączna powierzchnia sprzedawanych nieruchomości wynosi 23,9980 ha. Działki gruntu, będące przedmiotem przetargu, zlokalizowane są w północno - wschodniej części gminy Bogatynia, w pobliżu granicy z Czechami. Grunty te stanowiły działki siedliskowe i rolne, obecnie grunty te są niezagospodarowane i porośnięte samosiewkami drzew. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, na działkach oznaczonych symbolem ZR2 dopuszczalna jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  wolnostojąca, zabudowa usługowa oraz zabudowa rekreacji indywidualnej. Na pozostałych działkach, zgodnie z mpzp, obowiązuje zakaz realizacji budynków.

Szczegółowe warunki w przetargu wraz z wykazem działek, będących przedmiotem sprzedaży, zamieszczone zostały na stronie internetowej sprzedającego:

 https://pgegiek.pl/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci.

Bliższych informacji udziela Oddział Elektrownia Turów – tel. 75 7734748 lub 75 7734778.

Termin składania ofert upływa 20.01.2023 r.

Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też odwołania przetargu i jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

elturow_site