_mg_2568.jpg

Podczas spotkania omówiono stan zaawansowania prac planistycznych i koncepcyjnych oraz przedstawiono dalsze kroki, związane z realizacją przedsięwzięcia. Obecnie prowadzone są rozmowy, mające na celu określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, które są niezbędne do zawarcia umów przyłączeniowych i uruchomienia procesu inwestycyjnego. Spółka Citronex I zadeklarowała wystąpienie do PGE GiEK z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia w terminie 7 dni od daty spotkania koordynacyjnego.

Realizacja rozbudowy sieci ciepłowniczej uwzględnia aspekt ochrony środowiska. W wyniku wykorzystania procesu wysokosprawnej kogeneracji osiągnięty zostanie efekt ekologiczny polegający na obniżeniu emisji CO2 i zwiększeniu efektywności energetycznej, w porównaniu do budowy indywidualnych źródeł ciepła.

elturow_site