turow_dzien_energetyka_1.jpg

Uroczystości związane z obchodami Dnia Energetyka były okazją do złożenia gratulacji wszystkim pracownikom Elektrowni, która wraz z Kopalnią Turów tworzą turoszowski kompleks energetyczny, odpowiadający za ok. 7 proc. krajowej produkcji energii.

Gratulacje i życzenia złożyła energetykom osobiście Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Wraz z wiceminister Machałek, w akademii wzięli także udział m.in. posłowie Szymon Pogoda i Stanisław Żuk, senator Krzysztof Mróz, władze wojewódzkie i samorządowe, a także przedstawiciele Strony Społecznej. Grupę Kapitałową PGE reprezentowali Paweł Cioch, wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE GiEK.

Grupa PGE jest w pełni świadoma społecznych i ekonomicznych skutków podjętych decyzji oraz konieczności zabezpieczenia przyszłości pracowników Kompleksu Energetycznego Turów oraz mieszkańców regionu. Obszar, który obejmie transformacja jest terenem przemysłowym z bardzo dobrym dostępem do sieci energetycznej i stanowi idealne miejsce do realizacji nowych inwestycji w energetykę odnawialną. Dlatego w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji zgłosiliśmy dla regionu turoszowskiego szereg projektów, na które Grupa PGE przeznaczy ponad 2 mld zł. Wymienię tu takie inwestycje jak farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, magazyny energii oraz elektrociepłownia dla mieszkańców Bogatyni – podkreślił Paweł Cioch, wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Elektrownia i Kopalnia Turów istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski

Z kolei prezes Andrzej Legeżyński przypomniał, że po oddaniu nowego bloku, elektrownia jest w stanie dostarczyć energię elektryczną do około 3,2 mln gospodarstw, a razem z Kopalnią Turów stanowią istotny element bezpieczeństwa energetycznego kraju.

turow_dzien_energetyka_4.jpg

To bezpieczeństwo wydatnie zwiększył przyjęty do eksploatacji w maju 2021 r. nowy blok energetyczny nr 7, który pozwolił całkowicie odbudować moc Elektrowni Turów do ponad 2000 MW . Budowa bloku nr 7 była historycznym dla nas wydarzeniem to ostatni projekt budowy węglowego bloku energetycznego w Grupie PGE. Ta inwestycja to miejsca pracy dla energetyków, górników i firm współpracujących z elektrownią. Nie bez znaczenia jest możliwość wykorzystania tutejszego złoża węgla brunatnego przy użyciu już istniejącej infrastruktury – podkreślał Andrzej Legeżyński, prezes PGE GiEK.

Zielony ład i transformacja kompleksu

W wystąpieniu prezesa PGE GiEK pojawiły się także wątek polityki klimatycznej UE i transformacji energetycznej kompleksu.

Grupa PGE, w tym kompleks energetyczny w Turowie, już przystąpiły do realizacji założeń wynikających z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Dla regionu został opracowany plan transformacji przewidujący utrzymanie istotnej roli kompleksu w przyszłym polskim systemie zielonej energii, uwzględniający zabezpieczenie miejsc pracy i stabilizację gospodarczą oraz społeczną regionu, przy stopniowym, rozważnym i planowanym z wyprzedzeniem wygaszaniu konwencjonalnej energetyki. Skuteczna i odpowiedzialna realizacja Zielonego Ładu wymaga w najbliższych latach ogromnych nakładów inwestycyjnych, a także długofalowych planów modernizacji sektora elektroenergetycznego. Po otrzymaniu wsparcia finansowego projekty w zakresie energetyki nisko i zeroemisyjnej mają szansę na przekształcenie Turowa w zielone centrum energii z wykorzystaniem istniejącej struktury okołoenergetycznej, nowych technologii w zakresie wytwarzania OZE oraz magazynowania energii, ale także potencjału i specjalistycznej wiedzy pracowników kompleksu Turów – zapewniał Andrzej Legeżyński.

Elektrownia w przededniu 60-lecia

Oktawian Leśniewski, dyrektor Elektrowni Turów, podsumowując miniony rok działalności zakładu przypomniał, że w przyszłym roku oddział będzie obchodził jubileusz 60-lecia produkcji energii elektrycznej. Dodał także, że będzie to również rok dużych zmian, związany m.in. z powstaniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, w ramach której będą funkcjonowały aktywa węglowe największych polskich koncernów energetycznych.

turow_dzien_energetyka_2.jpg

– Jestem przekonany, że niezależnie od struktur, w jakich w przyszłości znajdzie się Elektrownia, w dotychczasowej, dobrej formie będziemy mogli świętować również kolejne, okrągłe rocznice. Zrealizowane dotychczas inwestycje i modernizacje, dbałość o środowisko naturalne, nacisk położony na innowacje i zapewnienie przyszłych kadr pozwalają założyć, że będziemy najdłużej działającą polską elektrownią węglową. Na naszych oczach historia zatoczyła koło - od pierwszego 200 MW bloku, poprzez rozbudowę mocy do 2000 MW, rozmaite struktury własnościowe, w których funkcjonowała elektrownia, aż do odbudowy mocy ponownie do ponad 2000 MW dzięki ostatniemu oddanemu blokowi węglowemu w energetyce. Na elektrownię zawsze można liczyć – działamy nieustannie już od 59 lat – powiedział Oktawian Leśniewski, dyrektor Elektrowni Turów.

Uroczyste obchody Dnia Energetyka były okazją do docenienia pracowników za ich pracę i nabrały wyjątkowego charakteru dla ponad pięćdziesięciu pracowników, którzy tego dnia otrzymali państwowe i branżowe odznaczenia. Złotym, srebrnym i brązowym Medalem za Długoletnią służbę uhonorowano 37 osób. Za zasługi dla energetyki dwóm pracownikom przyznano medale, a pięć osób otrzymało honorowe odznaczenia Zasłużony dla Elektrowni Turów. Listy gratulacyjne PGE GiEK za zaangażowanie w rozwój innowacyjności otrzymało dwóch pracowników. 

elturow_site