Wraz z pracownikami elektrowni w uroczystości wzięli udział m.in. Marzena Machałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, Rafał Ślusarz - senator RP, Anna Zalewska - poseł do Parlamentu Europejskiego, Stanisław Żuk - poseł na Sejm RP, władze wojewódzkie i samorządowe, w tym burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz, a także przedstawiciele świata nauki, Strony Społecznej, służb mundurowych i duchowieństwa.

Grupę Kapitałową PGE reprezentował Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE, Zbigniew Kasztelewicz, p.o. prezesa zarządu PGE GiEK oraz Sławomir Podkówka, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE GiEK.

Turoszowscy energetycy otrzymali szereg listów gratulacyjnych z życzeniami i podziękowaniami za codzienną pracę, w tym m.in. od Elżbiety Witek - Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów.

Kompleks Turów będzie pracował na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski

W słowach skierowanych do pracowników Elektrowni Turów Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE podkreślił strategiczną rolę energetyków w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa i konieczność solidarnej, ścisłej współpracy branży wydobywczej i wytwórczej w utrzymaniu niezależności energetycznej Polski.

– Od początku walczymy, aby pobliska Kopalnia Turów, która dostarcza Elektrowni Turów paliwo niezbędne do produkcji ok. 8% krajowej energii, mogła funkcjonować w sposób niezakłócony. Mogę Was zapewnić, że do końca będziemy walczyć o sprawiedliwe i mądre zakończenie tej sprawy, aby Kompleks Turów mógł dalej spokojnie realizować swoje zadania na rzecz bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski. Za tę walkę, którą wszyscy toczymy, bardzo dziękuję – powiedział Paweł Śliwa, reprezentujący zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zbigniew Kasztelewicz, p.o. prezesa zarządu PGE GiEK, podkreślił kluczową rolę, jaką pełnią energetycy dla dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki i niezwykle istotnym miejscu, jakie zajmuje kompleks turoszowski nie tylko na energetycznej, ale również i politycznej mapie Polski.

– Nie tylko dzisiejszy dzień jest szczególny, szczególne jest również miejsce, w którym się spotkaliśmy. Kompleks turoszowski stał się już bowiem symbolem walki o stabilność energetyczną i dalszy dynamiczny rozwój naszego kraju, praw do godnej, uczciwej pracy dla tysięcy zatrudnionych tutaj osób i bezpieczny byt ich rodzin oraz całego regionu do jego dalszego, inwestycyjnego przeobrażania. Stał się jednak również, co warto wyraźnie podkreślić, symbolem solidarnego stanowiska zatrudnionych tutaj pracowników, zarządu spółki, którą mam zaszczyt reprezentować oraz rządu Rzeczpospolitej Polskiej, którzy jednym wspólnym, stanowczym głosem sprzeciwili się próbom narzucenia nam modelu zarządzania strategicznymi dla Polski przedsiębiorstwami, wprost zagrażającemu bezpieczeństwu gospodarczemu i politycznemu naszego państwa – mówił Zbigniew Kasztelewicz.

Oktawian Leśniewski, dyrektor Elektrowni Turów przypomniał o uwarunkowaniach pracy zakładu w 2022 roku i bieżącym, jego roli w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, zmianach w wielkości produkcji energii wskazujących na znaczącą tendencją wzrostową od 2019 roku. Przypomniał również o strategicznych inwestycjach związanych z produkcją energii, zdeterminowanych unijnymi wymogami środowiskowymi i znacznym spadku emisji pyłu, tlenków siarki i azotu.

Wyróżnienia dla pracowników

Uroczyste obchody Dnia Energetyka były okazją do docenienia pracowników za ich prace i uhonorowaniem państwowymi, branżowy i okolicznościowymi odznaczeniami: Krzyżem Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, Odznakami Honorowym za Zasługi dla Energetyki, Zasłużony dla Elektrowni Turów, a także Odznaką Zasłużony Dla Społecznej Inspekcji Pracy Elektrowni Turów i Pamiątkowym Krzyżem Zwycięstwo 1945.

elturow_site