Ubiegłoroczne podpisanie listu intencyjnego przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Gminę Bogatynia i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bogatyni w sprawie uciepłownienia Trzcińca rozpoczęło proces przygotowań inwestycyjnych, które właśnie przechodzą w fazę realizacji.

Zgodnie z zapisami dokumentu, Elektrownia Turów zobowiązała się do wykonania sieci ciepłowniczej o mocy cieplnej 1,3 MWt od źródła do uzgodnionego miejsca wpięcia, oraz do dostarczania ok. 10 000 GJ ciepła rocznie do odbiorców w Trzcińcu.

– Inwestycja ta polega na wykonaniu nowego, długiego na ok. 450 m odcinka magistrali ciepłowniczej w miejscowości Trzciniec, łączącego istniejącą już infrastrukturę ciepłowniczą Elektrowni Turów z siecią ciepłowniczą realizowaną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bogatyni. Dzięki inwestycji poprawi się jakość powietrza w Bogatyni, a mieszkańcy otrzymają dostęp do stabilnych dostaw ciepła systemowego, które pomoże ograniczyć zjawisko niskiej emisji i problem smogu. To kolejny dowód na to, że troska o społeczności lokalne jest jednym z priorytetów PGE GiEK – wyjaśnia Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Energia elektryczna w blokach 1–6 Elektrowni Turów wytwarzana jest w wysokosprawnej kogeneracji z wytwarzaniem ciepła, zabezpieczającego m.in. potrzeby grzewcze i wytwarzanie centralnej wody użytkowej dla przeważającej większości z blisko 18-tysięcznej bogatyńskiej społeczności.

Technologia wytwarzania energii przez konwencjonalne bloki energetyczne turoszowskiej elektrowni wyposażone w kotły fluidalne wraz instalacjami służącymi ochronie środowiska sprawia, że są to jednostki o wysokiej sprawności, spełniające wszystkie wymogi środowiskowe wynikające z Konkluzji BAT. Łączna moc osiągalna planowanego źródła ciepła wynosi 219 MW.

Cieszę się, że tak długo oczekiwana przez mieszkańców Trzcińca inwestycja doczeka się realizacji, umożliwiając im tym samym stopniowe przyłączanie się do gminnej sieci ciepłowniczej – mówi Wojciech Dobrołowicz, burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia. – Oznacza to, że mieszkańcy tego terenu będą mogli sukcesywnie odchodzić od dotychczasowego sposobu ogrzewania swoich domów za pomocą tradycyjnych pieców, co z pewnością poprawi ich komfort życia. Ten istotny krok, który znacząco poprawi również jakość powietrza na naszym terenie, możliwy był dzięki doskonałej współpracy samorządu z zarządem PGE GiEK.

Postępowanie przetargowe poprzedzone zostało opracowaniem dokumentacji, w tym m.in. Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz szeregiem uzgodnień technicznych i formalnych. Najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci cieplnej na potrzeby uciepłownienia Trzcińca” złożyła firma HYDRO-INSTAL INFRASTRUKTURA I DROGOWNICTWO z Bogatyni i już 24 stycznia 2022 r. zawarta została umowa na realizację tego zadania.

Wykonawca prowadzi obecnie prace projektowe, dotyczące szczegółowego przebiegu trasy oraz związanych z tym kwestii technicznych i wykonawczych. Kontraktowane są również dostawy materiałów niezbędnych do realizacji prac w terenie. Zgodnie z zawartą umową, termin oddania do użytku nowej nitki ciepłowniczej zaplanowany jest na koniec sierpnia 2022 r.

 

kompleks-turow-dba-o-srodowisko-naturalne-3-.jpg
elturow_site