Nowy blok w Elektrowni Turów wybudowany został przez Generalnego Wykonawcę w formule „pod klucz”, która uwzględnia m.in. zaprojektowanie, dostawę, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie go do eksploatacji, jak również serwis w okresie gwarancji. Wraz z przejęciem bloku do eksploatacji w maju 2021 r. rozpoczął się okres gwarancyjny, w którym to Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie serwisu bloku, obejmującego bieżące naprawy oraz działania mające wpływ na poprawę jego docelowej dyspozycyjności. Biorąc pod uwagę powyższe, to Generalny Wykonawca w uzgodnieniu z PGE GiEK, określa kiedy i na jaki czas nowy blok w Elektrowni Turów powinien być odstawiony z ruchu w celu wykonania na nim niezbędnych prac.

Generalny Wykonawca zawnioskował o postój bloku do 16 listopada 2022r. Zgodnie z zasadami, zaplanowany postój bloku uzgodniony został z operatorem systemu przesyłowego (PSE).

elturow_site