Nasze oddziały

Elektrownia Turów wspólnie z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym „Eltur-Serwis” Sp. z o.o. z Bogatyni uruchomiła instalację, która umożliwi współspalanie biomasy w kotłach bloków energetycznych 1-4.
Inwestycja ta znacznie zwiększy produkcję tzw. „zielonej energii” w Elektrowni Turów, a także wpłynie na wyprodukowanie większej ilości energii w ramach przyznanego Elektrowni bezpłatnego limitu emisji dwutlenku węgla. Dzięki takim przedsięwzięciom Elektrownia uzyska certyfikaty pochodzenia energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii.

Uroczysta Akademia z okazji uruchomienia drugiej instalacji do współspalania biomasy odbyła się w piątek 30.09, w Sali Widowiskowej Elektrowni Turów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Ilona Antoniszyn–Klik – Wicewojewoda Dolnośląski, Waldemar Szulc – Wiceprezes Zarządu PGE GiEK SA, Marek Ciapała – Dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem PGE GiEK SA, Roman Walkowiak – Dyrektor PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów, członkowie Rady Nadzorczej Eltur Serwis Sp. z o.o., przedstawiciele Związków Zawodowych, a także pracownicy Spółki Eltur Serwis, odznaczeni medalami państwowymi i branżowymi.

Akademię otworzył Jan Wędzonka – Prezes Zarządu Eltur Serwis Sp. z o.o.: „Dzięki zaufaniu jakim obdarzyła nas Dyrekcja Oddziału Elektrownia Turów oraz Zarząd PGE GiEK SA, podjęliśmy się realizacji projektu i przystąpiliśmy z zapałem do działania. Dziś mogę stwierdzić, że tego zaufania nie zawiedliśmy. Budowa instalacji została ukończona i możemy dokonać uroczystego otwarcia obiektu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili”.

Słowa uznania i gratulacji wykonania projektu padały zarówno pod adresem Elektrowni Turów jak i Spółki Eltur Serwis. „Otwarcie tej instalacji to nie tylko krok tych dwóch przedsiębiorstw w dobrym kierunku, ale też pociągnięcie całego naszego regionu w dobrym kierunku. Dzięki takim przedsięwzięciom Elektrownia Turów i spółki powiązane są wizytówką województwa dolnośląskiego i wzorem do naśladowania dla innych zakładów. Gratuluję serdecznie wykonania tego projektu” – powiedziała Ilona Antoniszyn–Klik Wicewojewoda Dolnośląski. Po części uroczystej uczestnicy Akademii udali się na teren Hali nowej instalacji biomasy gdzie nastąpiło poświęcenie obiektu i uroczyste przecięcie wstęgi.

Nowa instalacja, o wydajności dozowania biomasy powyżej 80 t/h, pozwoli na wyprodukowanie do 9% „zielonej energii” na blokach 1–4, podobnie jak miało to już miejsce na blokach 5 i 6. Ze względu na brak możliwości zainstalowania w Elektrowni Turów urządzeń przygotowujących biomasę do spalania, na potrzeby bloków 1-4 przewiduje się wyłącznie zakup gotowej biomasy w postaci peletu rolnego i leśnego. Po uruchomieniu drugiej instalacji jej wykorzystanie wzrośnie do ok. 240 – 260 tys. ton rocznie.

Wartość inwestycji wyniosła ok. 20 mln zł., ale jak pokazuje historia, koszty budowy takiego projektu zwracają się na przestrzeni kilku miesięcy.

elturow_site