Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna  S.A. (PGE GiEK) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Elektrowni Turów S.A. w dniu 29 czerwca 2010 r. podjęło Uchwałę w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy … (pełna treść w załączniku)

Załączniki:

elturow_site