Prace przy odbudowie zapory na rzece Witka w Niedowie, zniszczonej po przejściu fali powodziowej w 2010 r., toczą się zgodnie z harmonogramem. Inwestycja realizowana przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna gotowa jest już w 60 proc. Do wybudowania zapory wykorzystane zostanie w sumie 1 800 ton stali zbrojeniowej oraz 20 650 m3 betonu.  

 

1

 

Zakończone zostało już betonowanie konstrukcji lewostronnej części zapory, a obecnie prace realizowane są, m.in. przy budowie poszczególnych sekcji zapory prawostronnej i przelewu labiryntowego, budowy kaskady i niecki wypadowej, przepławki dla ryb, wzmocnienia lewego brzegu i rozbudowy budynku pompowni. Jeszcze w tym roku planowane jest zakończenie prac przy konstrukcji betonowej zapory prawostronnej, przelewie labiryntowym oraz montażu mostu nad przelewem.

 

Zapora na sztucznym zbiorniku technologicznym wody chłodzącej dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów uległa zniszczeniu w wyniku powodzi w sierpniu 2010 roku. Uszkodzona zapora była zaporą ziemną. W wyniku tej katastrofy elektrownia utraciła swoje podstawowe źródło zasilania w wodę technologiczną, a miasto Bogatynia główne źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Odbudowywany przez spółkę obiekt, z uwagi na konstrukcję betonową oraz dodatkowe urządzenie upustowe, będzie nieporównywalnie bardziej wytrzymały na okoliczność podobnego, nadzwyczajnego zdarzenia, jakie miało miejsce w 2010 roku.

 

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD sp. z o.o. z Bogatyni. Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycji, zakończenie robót budowlanych planowane jest w sierpniu 2016 r. Odbiór końcowy i przekazanie obiektu do eksploatacji ma nastąpić w lutym 2017 r.

elturow_site