Nasze oddziały

 
W poniedziałek 31 grudnia 2012 roku w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów został wyłączony z eksploatacji blok nr 9 o mocy osiągalnej 206 MW. Wyłączenie bloku jest realizacją zobowiązań zapisanych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej - w części dotyczącej wyłączania z eksploatacji najbardziej uciążliwych instalacji energetycznych.
 
Blok nr 9 pracował ponad 41 lat – pierwszy prąd z tej jednostki wytwórczej został wyprodukowany w sierpniu 1971 roku. W grudniu 2013 roku planowane jest wyłączenie kolejnego bloku - nr 10, także o mocy osiągalnej 206 MW.
 
 
Od 1 stycznia 2013 roku moce PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów wynoszą:
 
  • Moc zainstalowana                      1698,8 MW
  • Moc osiągalna turbozespołów       1694 MW
  • Moc osiągalna                            1694 MW
  • Moc źródła ciepła                        262 MW, przy osiągalnej mocy elektrycznej 1694 MW
Wyłączane sukcesywnie z eksploatacji 3 najstarsze, wyeksploatowane bloki energetyczne (nr 8, 9 i 10) zostaną zastąpione przez nową jednostkę wytwórczą o mocy netto w przedziale 430-450MW. Moc nowego bloku wyznaczono na podstawie przeprowadzonych analiz, co zapewni pełne wykorzystanie dostępnych zasobów węgla w pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Turów oraz całkowite wykorzystanie potencjału produkcyjnego Elektrowni Turów.
Przekazanie nowego bloku do eksploatacji jest planowane w 2017 roku.

elturow_site