Realizacja inwestycji o wartości ok. 4 mld zł w kompleksie wydobywczo-energetycznym w Turowie nabiera tempa. 18 maja odbyła się uroczystość symbolicznej inauguracji budowy nowego bloku na węgiel brunatny o mocy 450 MW w Elektrowni Turów, będącego częścią programu rozwojowego Grupy Kapitałowej PGE.

Kilkudziesięcioosobowy zespół projektowy zakończył prace nad dokumentacją techniczną oraz innymi dokumentami projektowymi niezbędnymi do rozpoczęcia prac budowlanych. Po przygotowaniu placu na wjazd ciężkiego sprzętu przystąpiono do realizacji pierwszych etapów budowy, m.in. wykopów i rozbiórki fundamentów starych chłodni kominowych nr 7 i 8.

Turów jest ważnym kompleksem wydobywczo-energetycznym dla Grupy PGE i polskiej gospodarki, ponieważ gwarantuje dostawy stabilnej i konkurencyjnej energii elektrycznej. Po zakończeniu budowy nowego bloku, Elektrownia Turów będzie jedną z najnowocześniejszych na świecie jednostek tego typu, spełniając surowe wymagania technologiczne i środowiskowe – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Za realizację inwestycji odpowiada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka Grupy PGE działająca w obszarze wydobywczo-wytwórczym. Zgodnie z umową przekazanie bloku do eksploatacji nastąpi w terminie 56 miesięcy od daty wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac (1 grudnia 2014 r.), czyli w trzecim kwartale 2019 r. Energii elektrycznej wyprodukowanej w nowym bloku wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych.

Inwestycja w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju regionu. W trakcie realizacji projektu, kontrakty na dostawę surowców i materiałów otrzyma kilkaset firm, prace wykonywać będzie ponad 100 przedsiębiorstw budowlanych, a zatrudnienie na placu budowy w szczytowym momencie sięgnie 1,5-2 tys. osób. Inwestycja pozwoli również na optymalne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego kopalni Turów, a ich wyczerpanie zbiegnie się z planowanym zakończeniem pracy nowego bloku, czyli ok. 2050 roku.

W uroczystości symbolicznego rozpoczęcia prac budowlanych uczestniczyli: premier Ewa Kopacz, minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Marek Woszczyk, przedstawiciele firm wchodzących w skład konsorcjum wykonawczego (Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimex SA, Tecnicas Reunidas SA) oraz przedstawiciele władz samorządowych z regionu.

Nowy blok w Elektrowni Turów, którego budowa kosztować będzie ok. 4 mld zł brutto, jest jednym z projektów ambitnego programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE na lata 2014-2020 o łącznej wartości ok. 50 mld zł. Tylko na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych Grupa PGE planuje wydać ok. 30 mld zł.

Ok. 70 proc. produkowanej energii w Grupie PGE generowane jest z węgla brunatnego. Na ogólną moc zainstalowaną ponad 38,5 tys. MW krajowego systemu elektroenergetycznego na koniec 2014 r., 9,2 tys. MW, czyli czwarta część mocy, zainstalowana była w elektrowniach wykorzystujących węgiel brunatny. Zwraca uwagę fakt, że elektrownie te, przy 25-proc. udziale mocy, wytwarzają prawie 35 proc. krajowej energii elektrycznej. Obok Polski z węgla brunatnego na szeroką skalę korzystają jeszcze Czechy, Grecja i przede wszystkim Niemcy.

elturow_site