Nasze oddziały

Tegoroczna Uroczysta Akademia z okazji Dnia Energetyka w Elektrowni Turów odbyła się w piątek 2 września w Sali Widowiskowej. Jak co roku na Galę przybyło wielu wybitnych gości.


Byli to m.in.: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Schetyna, Posłowie: Elżbieta Zakrzewska i Roman Brodniak, Wojewoda Dolnośląski Aleksander Skorupa, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, Prezes PGE GiEK SA Jacek Kaczorowski, Dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Turów Stanisław Żuk oraz przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele kontrahentów, a także odznaczeni pracownicy Elektrowni Turów.Przyszłość Elektrowni Turów jak i całej Grupy Energetycznej jest przede wszystkim związana z pomysłem na inwestycje i rozwój. Do ich realizacji mamy najlepszych zawodników jakimi są potencjał ludzki, nasze aktywa i doskonała grupa zarządzająca. Tylko razem możemy odnieść sukces
– tymi słowami Uroczystą Akademię otworzył Roman Walkowiak – Dyrektor Oddziału Elektrownia Turów.Zaraz po nim życzenia z okazji energetycznego święta składał Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Grzegorz Schetyna: Dzisiaj powinniśmy spojrzeć na wysiłek polskich energetyków przez pryzmat wielkich wyzwań jakie stawia przed nami zjednoczona Europa i nowoczesna gospodarka oraz tego co udało się osiągnąć. Patrząc na to, widać jak wiele czasu i pracy wy energetycy poświęcacie temu, żeby firmę modernizować, zmieniać i ulepszać. Imponująca jest też współpraca dwóch wielkich zakładów Turowa – Elektrowni i Kopalni. To ważne, bo bez zaufania i porozumień współpraca jest dużo trudniejsza. Życzę wszystkim energetykom satysfakcji z pracy, realizacji wielkich zamierzeń, a także spełnienia tych małych codziennych celów i kroków.Zaszczytem było też gościć na Uroczystej Akademii Jacka Kaczorowskiego, Prezesa PGE GiEK SA, który dziękował energetykom za trud i pracę poświęconą skutecznie zakończonej konsolidacji prawno – organizacyjnej w grupie PGE. Efekty tej pracy to zasługa potencjału, którym dysponujemy między innymi w Elektrowni Turów. Dziękuję też stronie społecznej za bardzo konstruktywny dialog, który pozwolił aby ten ważny, ale niezwykle trudny krok mógł być przeprowadzony przy zachowaniu spokoju społecznego. Liczę na dalszą tak dobrą współpracę Dyrekcji Oddziału ze stroną społeczną.W trakcie trwania Akademii, oprócz wystąpień i przemówień, dokonano też odznaczeń państwowych, branżowych i honorowych dla szczególnie zasłużonych pracowników Oddziału Elektrownia Turów.

 

elturow_site