W dniu 26 marca 2013 r. podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrownia Turów, Oddziale PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. Decyzja ta związana jest z faktem, iż cena złożonych ofert przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

elturow_site