19 listopada b.r w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się Gala Laureatów ósmej edycji rankingu „Perły Polskiej Gospodarki”, organizowanego przez miesięcznik Polish Market wraz Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Elektrownia Turów została w nim wyróżniona za swoje znaczące osiągnięcia gospodarcze i otrzymała tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Wielkie. Spośród kilkudziesięciu laureatów, Elektrownia Turów zajęła w rankingu najlepszych polskich firm jedno z czołowych miejsc za „konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce”, powtarzając tym samym sukces z 2005 roku. Ranking jest uznawany za jedną z najlepszych metod pozycjonowania przedsiębiorstw, bowiem opiera się na metodologii opracowanej przez prof. Jana Macieję z INE PAN. Na listę rankingową trafiają firmy, które spełniają minimum 7 kryteriów efektywności, m.in. rentowność obrotu, ogólny poziom zadłużenia, stopa zwrotu na aktywach i na zainwestowanym kapitale oraz wydajność pracy.

elturow_site