W dniu 13.12.2013 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisały umowę na dofinansowanie budowy instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z bloku nr 4 w Oddziale Elektrownia Turów. Umowa pożyczki w wysokości ponad 100 mln zł podpisana została podczas konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu pod hasłem ,,Nowe, ważne dla całego regionu inwestycje, które poprawią jakość powietrza i pomogą w walce ze smogiem, pyłami, tlenkami siarki i węgla’’. Instalacja do ograniczenia emisji tlenków siarki z bloku nr 4, którą wesprze WFOŚiGW we Wrocławiu, to część kompleksowego projektu budowy instalacji odsiarczania spalin dla bloków 4-6 w Elektrowni Turów o wartości ponad 500 mln zł. PGE GiEK SA stara się również o dofinansowanie dla pozostałej części projektu tj. budowy instalacji odsiarczania spalin dla bloków 5 i 6 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także ze środków norweskich - powiedział Roman Forma, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE GiEK SA. Budowa instalacji odsiarczania spalin na blokach 4-6 Elektrowni Turów to inwestycja, która jest częścią szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego PGE GiEK SA mającego na celu dostosowanie instalacji wytwórczych Spółki do coraz ostrzejszych wymogów środowiskowych wynikających z zapisów dyrektywy o emisjach przemysłowych (tzw. Dyrektywy IED). Realizacja inwestycji na bloku nr 4 w Elektrowni Turów, która zostanie zakończona do końca 2015 r., rocznie ograniczy emisję dwutlenku siarki do atmosfery o ponad 1000 ton oraz pyłu o 85 ton. Z kolei realizacja kompleksowego projektu dla bloków 4-6 pozwoli ograniczyć roczną emisję dwutlenku siarki do atmosfery o ponad 3 000 ton oraz pyłu o 250 ton po 2016 r.

elturow_site