Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem i zakończą się za rok, w sierpniu 2016 r. Jest to inwestycja finansowana w całości ze środków PGE, o wartości blisko 57 mln zł.

 

Zapora na rzece Witka w Niedowie odbudowywana jest w celu przywrócenia stabilnych dostaw wody technologicznej do Elektrowni Turów, a co za tym idzie zapewnienia stabilnej produkcji i stabilnych dostaw energii elektrycznej przez elektrownię. Inwestycja jest również bardzo ważna z punktu widzenia miasta Bogatynia, ponieważ zapora jest podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.

 

Zapora na rzece Witka uległa uszkodzeniu podczas przejścia fali powodziowej w sierpniu 2010 r. Przed katastrofą konstrukcja zapory była ziemna, po odbudowie zapora będzie zaporą betonową z dodatkowym urządzeniem przelewowym i z przepławką dla ryb. Będzie to obiekt zapewniający bezpieczne przyjęcie fali powodziowej o rozmiarach większych niż w 2010 roku.

 

Odbudowa nowej zapory jest realizowana pod osłoną wybudowanej w roku 2010 grodzy budowlanej, która stanowi pewne zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Grodza budowlana zapewnia również, do czasu odbudowy zapory, możliwość piętrzenia i przepompowywania wody do elektrowni dla potrzeb produkcji energii elektrycznej.

 

Umowa dotycząca odbudowy zapory na rzece Witka w Niedowie została podpisana 22 maja 2015 r. Za odbudowę zapory odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD sp. z o.o. z Bogatyni. Prace budowlane zostaną zakończone do sierpnia 2016 r., odbiór końcowy i przekazanie obiektu do eksploatacji nastąpi w lutym 2017 r.

 

28 lipca 2015 r. teren inwestycji PGE odwiedził minister skarbu państwa Andrzej Czerwiński.

elturow_site