Spotkanie miało wyjątkowy charakter i ciepłą rodzinną atmosferę. Oprócz wymiaru religijnego, miało znaczenie integracyjne i sprzyjało zacieśnianiu więzi oraz bliskości pomiędzy wszystkimi pracownikami Elektrowni Turów. Była to również okazja do podziękowania za pracę, przekazania życzeń dla załogi oraz podsumowania mijającego już 2017 roku.

Szczególnie ciepłe słowa do pracowników Oddziału skierował biskup legnicki, zaś duszpasterz energetyków ksiądz Jan Dochniak odczytał fragment Ewangelii. Pracownicy wysłuchali kolęd, podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia.

Warto wspomnieć, że nie wszyscy, z uwagi na ciągły charakter pracy elektrowni, mogli uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym, dlatego przed uroczystością, ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski wraz z dyrektorem Oddziału Piotrem Frąszczakiem, z-cą dyrektora Pawłem Styczyńskim oraz dyrektorem Technicznym Tomaszem Żelazko, odwiedzili serce Elektrowni Turów – nastawnie blokowe i złożyli każdemu pracownikowi życzenia świąteczno-noworoczne.

 

elturow_site