Wykonawcy nowego bloku na węgiel brunatny w kompleksie wydobywczo-energetycznym Turów otrzymali 1 grudnia 2014 r. Polecenie Rozpoczęcia Prac (tzw. NTP – Notice To Proceed). Zgodnie z umową, przekazanie bloku do eksploatacji nastąpi w terminie 56 miesięcy od daty wystawienia NTP, czyli w trzecim kwartale 2019 r. Energii elektrycznej wyprodukowanej w nowym bloku wystarczy do zaspokojenie potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych.  

PGE nie zwalnia tempa. Po rozpoczęciu budowy dwóch nowych bloków w Opolu, dzisiaj stawiamy kolejny krok w realizacji strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 2014-2020 mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – W Turowie rozpoczynamy inwestycję, która podniesie wartość Grupy i dzięki produkcji taniej energii w oparciu o węgiel brunatny zagwarantuje biznesowi stabilne fundamenty dla prowadzenia swojej działalności. Z nami bezpiecznie mogą się również czuć polskie rodziny, ponieważ korzystamy przede wszystkim z lokalnie dostępnych paliw – dodaje Marek Woszczyk.

Inwestycja w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju regionu. W trakcie realizacji projektu, kontrakty na dostawę surowców i materiałów otrzyma kilkaset firm, prace wykonywać będzie ponad 100 przedsiębiorstw budowlanych, a zatrudnienie na placu budowy w szczytowym momencie sięgnie 2 tys. osób.

Nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów zastąpi wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji. Odbudowa mocy jest przede wszystkim elementem optymalizacji sposobu wykorzystania całego kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów, w tym również zagospodarowania dostępnych złóż węgla. Wpływa także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Projekt o wartości około 4 mld zł brutto realizuje konsorcjum firm: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (lider konsorcjum z 55,38 proc. udziałów), Budimex SA (partner konsorcjum z 22,31 proc. udziałów) oraz Tecnicas Reunidas SA (partner konsorcjum z 22,31 proc. udziałów).

To dla nas bardzo ważny kontrakt, ponieważ chcemy uczestniczyć w budowie i modernizacji infrastruktury energetycznej naszego kraju. Cieszę się, że pracujemy w konsorcjum z renomowanymi partnerami dla tak ważnego klienta – mówi Dariusz Blocher, prezes zarządu Budimeksu.

To już kolejny kontrakt, który MHPSE realizuje w Polsce w ramach konsorcjum. Jest to jednoznaczny dowód na dobór odpowiedniej strategii biznesowej polegającej na skupieniu się na Polsce i szerzej – regionie Europy Środkowej oraz Turcjimówi Rainer Kiechl, prezes zarządu Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH.

Parametry techniczne nowego bloku będą spełniać wymagania związane z ochroną środowiska wynikające z przepisów krajowych i dyrektyw unijnych. Realizowana budowa nowoczesnych bloków węglowych w Opolu i Turowie, zastępujących stopniowo stare jednostki, będzie miała pozytywny wpływ na środowisko z uwagi na znacznie niższą – nawet o 25 proc. – emisyjność CO2, w porównaniu do jednostek starszego typu.

Budowa prowadzona przez PGE Górnictwo i Energetykę Konwencjonalną, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE, została zaplanowana na terenie Elektrowni Turów w otoczeniu istniejącej infrastruktury energetycznej. Nie będzie wiązała się ze zmianą dotychczasowego sposobu zagospodarowania przestrzeni, co stanowi duży atut tej inwestycji pod względem społecznym i oddziaływania na środowisko. Nowy blok nie spowoduje także istotnych zmian w krajobrazie i pozwoli w maksymalny sposób zintegrować pomocnicze układy technologiczne z już istniejącymi w funkcjonującej elektrowni.

Nowy blok w Elektrowni Turów jest jednym z projektów ambitnego programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE o łącznej wartości ok. 50 mld zł, zakładającego m.in. redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów, tym samym w istotny sposób ograniczającego wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. W latach 2014-2020 na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych Grupa PGE planuje wydać ok. 30 mld zł.

 

Główne parametry techniczne bloku:

Moc znamionowa netto bloku: 450 MW

Sprawność znamionowa netto bloku: 43,4 proc.

Dyspozycyjność bloku:

  • w pierwszym roku okresu gwarancji: 90,9 proc.
  • w drugim roku okresu gwarancji: 92 proc.

elturow_site