Nasze oddziały

Szczegóły dotyczące poszczególnych stanowisk zawierają załączniki poniżej. Termin składania ofert upływa 23 października br.

Zainteresowane osoby mogą składać podania na adres e-mail: rekrutacja.ELT@gkpge.pl z nazwą stanowiska w tytule maila, w Dziale Rozwoju Kadr i Polityki Płacowej bud. A pok. 202, lub pocztą tradycyjną na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów, Dział Rozwoju Kadr i Polityki Płacowej (bud. A pok. 202), Ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia

Informacje o wszystkich rekrutacjach prowadzonych w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zawarte są na stronie internetowej: https://pgegiek.pl/Oferty-pracy

elturow_site