2013_04_15_seminarium_elt_3Regularne konsultacje pomiędzy Elektrownią Turów, Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, Saksońskim Ministerstwem Stanu ds. Środowiska w Dreźnie oraz lokalną społecznością niemieckiego Hirschfelde/Rosenthal w sprawie oddziaływania akustycznego Elektrowni na przygraniczne tereny Niemiec odbywają się od 2005 roku. Seminarium „Działania Proekologiczne PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów” zorganizowane 15 kwietnia 2013 roku na terenie elektrowni jest kolejnym etapem tych konsultacji. Celem spotkania była prezentacja działań podjętych już przez Elektrownię Turów na rzecz ograniczania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania akustycznego, a także prezentacja firmy i jej planów w zakresie ochrony środowiska. Do uczestnictwa w seminarium zostali zaproszeni  parlamentarzyści ze Zgorzelca i Görlitz, władze Województwa Dolnośląskiego, Wolnego Kraju Saksonii, Polskiej Grupy Energetycznej SA oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, a także przedstawiciele organów ochrony środowiska oraz lokalne władze samorządowe z Polski i Niemiec. Prace prowadzone na rzecz ograniczenia oddziaływania akustycznego to efekt współpracy Elektrowni Turów z mieszkańcami sąsiadujących z przedsiębiorstwem miejscowości, którzy odczuwali dyskomfort związany z hałasem. Elektrownia podejmowała już wcześniej działania ograniczające hałas, jednak nie przynosiły one efektu po stronie niemieckiej. Z przeprowadzonych badań wynikało, że przedsiębiorstwo dotrzymuje norm hałasu na granicy obszaru zabudowy chronionej. Podwyższony poziom hałasu po stronie niemieckiej w Rosenthal wynikał z ukształtowania terenu oraz parametrów meteorologicznych. W latach 2008÷2009 zostały przeprowadzone niezależnie przez obie strony pomiary hałasu. Przyjęto wyniki tych pomiarów  jako podstawę do dalszych prac. Zostały sformułowane 2 kolejne programy walki z hałasem. W pierwszym programie zostały zidentyfikowane następujące urządzenia do wytłumienia nadmiernego hałasu:

  • instalacje układów nawęglania bloków;
  • instalacje odpowietrzeń zbiorników sorbentu;
  • instalacje pomocnicze zbiorników popiołu;
  • wentylatory rewersyjne;
  • instalacje odpowietrzeń zbiorników odwodnień zewnętrznych;
  • instalacje odpowietrzeń zbiorników odwodnień kotłowych;
  • budynek młynowni w zakładzie produkcji sorbentu;
  • montaż osłon akustycznych na trasie odpopielania;
  • czerpnie powietrza dla kotłów 4,5,6;
  • modernizacja taboru lokomotyw spalinowych.
Uroczysta inauguracja prac odbyła się 9 czerwca 2010 r. Łącznie programem zostały objęte 63 urządzenia. Zrealizowano do tej pory prace na 54 urządzeniach i we wszystkich przypadkach osiągnięto zakładany efekt redukcji hałasu. W drugim programie Elektrownia Turów zadeklarowała wyciszenie zespołu urządzeń wchodzących w skład zespołu komina sześcioprzewodowego. Hałas emitowany przez komin jest najbardziej uciążliwy w Rosenthal. Wiosną 2010 roku przeprowadzono pomiary urządzeń wchodzących w skład zespołu komina 6-przewodowego (12 wentylatorów spalin bloków 1÷6; 6 przewodów spalinowych). Na podstawie tych pomiarów został opracowany program wyciszenia urządzeń wchodzących w skład komina. Obejmuje on montaż tłumików hałasu za wentylatorami spalin oraz zmianę sposobu sterowania wentylatorami. Do tej pory zostały wytłumione wentylatory spalin bloków 1 (w roku 2011) oraz 2 (w roku 2012). Zakończenie II programu planowane jest na 2016 rok. [gallery ids="11625,11626,11627,11628,11629,11630"]

elturow_site