30 marca 2012 r. w siedzibie PSE Operator, pomiędzy PSE Operator a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, została zawarta umowa o przyłączenie bloku nr 11 w Elektrowni Turów do sieci przesyłowej. Ze strony operatora umowę podpisali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu oraz Grzegorz Tomasik, Członek Zarządu PSE Operator. PGE GiEK SA reprezentowali: Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu oraz Tadeusz Witos, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju.
 
— Wybudowanie i przyłączenie nowego bloku w Elektrowni Turów
to kolejny krok dla zapewnienia niezawodnego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju — powiedział Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE Operator.
 
Blok nr 11 o planowanej mocy 430-450MW netto będzie przyłączony do sieci przesyłowej w miejsce uruchomionych na samym początku lat 70-tych XX wieku, a wyłączanych z eksploatacji bloków nr 9 i 10. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest na początek 2013 roku, zaś termin oddania bloku do eksploatacji – najpóźniej na drugą połowę 2017 roku. Jeszcze w tym roku mają zakończyć się przygotowawcze procedury administracyjne. Zostanie także rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę bloku.

Wybudowanie bloku nr 11 pozwoli uzupełnić ubytki mocy spowodowane wycofywaniem wyeksploatowanych jednostek wytwórczych w Elektrowni Turów, a tym samym przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy oraz bilansowania systemu elektroenergetycznego. Wybudowanie nowego bloku wpłynie także na wzrost niezawodności zasilania południowo — zachodniej części Polski, w tym aglomeracji wrocławskiej.
 
Zakres prac przy budowie bloku nr 11 obejmować będzie m.in.: zabudowę kotła pyłowego i turbiny, pracujących w nadkrytycznych parametrach pary z oczyszczaniem spalin w tzw. „mokrej” instalacji odsiarczania, z wyprowadzeniem spalin przez chłodnię kominową.
 
Blok zostanie zbudowany według najwyższych i sprawdzonych w praktyce eksploatacyjnej standardów technologicznych, które pozwolą na dotrzymanie wymaganych norm ochrony środowiska. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań oraz planowana, wysoka sprawność netto bloku, która wyniesie co najmniej 41,5% pozwoli na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń, w tym również emisji gazów cieplarnianych w stosunku do emisji bloków wyłączanych z eksploatacji.
 
— Po wybudowaniu bloku nr 11 oraz w oparciu o istniejącą
w Elektrowni Turów infrastrukturę techniczną i przy dostępnych zasobach paliwa z Kopalni Turów można mieć pewność, że elektrownia funkcjonować będzie na dotychczasowym poziomie wytwórczym przynajmniej do 2040 roku -– powiedział Jacek Kaczorowski – Prezes Zarządu PGE G i EK SA.
 

PSE Operator S.A.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

 

elturow_site