PGE GiEK S.A. informuje, iż z dniem 11 stycznia 2016 r. nowym dyrektorem Elektrowni Turów został Piotr Frąszczak.

Piotr Frąszczak z Elektrownią Turów związany jest od 19 lat. Pracę w turoszowskiej elektrowni rozpoczął w 1997 roku jako operator nastawni blokowej, potem w latach 1999 – 2004 pracował na stanowisku dyspozytora bloków, a od 2004 roku do dnia dzisiejszego zajmował samodzielne stanowisko Dyżurnego Specjalisty Eksploatacji – Inspektora Nadzoru, gdzie zajmował się koordynacją eksploatacji elektrowni. Ponadto w latach 1997 – 2000 był pełnomocnikiem Starosty Zgorzeleckiego ds. energetyki i ekoenergetyki.

Piotr Frąszczak ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale Mechaniczno – Energetycznym, a także studia podyplomowe  na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz na Politechnice Częstochowskiej na kierunku Czyste i Zrównoważone Systemy Energetyczne.

elturow_site