Etapowe zwiększenie powierzchni kompleksu oraz planowany wzrost zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną jest szansą dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów  na   rozwój i wzrost zysków z realizacji wieloletnich dostaw.

– Projekt wpisuje się w założenia misji i strategii GK PGE, m.in. w zakresie zwiększenia pozycji Grupy na regionalnym rynku ciepłowniczym, ale przede wszystkim to efekt    powołanego we wrześniu ubiegłego roku Południowo–Zachodniego Klastra Energii, w którym wiodącą rolę wytwórcy energii elektrycznej i ciepła pełni Elektrownia Turów –powiedział Sławomir Zawada, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Porozumienie o ustanowieniu Południowo-Zachodniego Klastra Energii zawarły we wrześniu 2017 r. PGE GiEK (Elektrownia Turów i Kopalnia Węgla Brunatnego Turów) wraz z PGE Energia Odnawialna, samorządy lokalne powiatu zgorzeleckiego oraz przedsiębiorstwa (w tym Citronex I) i instytucje. Klaster jest jedną z wielu inicjatyw wpływających na innowacyjność zarówno sektora energetycznego, jak i całego regionu. Wśród głównych korzyści, jakie przyniesie Południowo-Zachodni Klaster Energii wymieniane są poprawa jakości powietrza w regionie, podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także wsparcie rozwoju tego obszaru.

 

elturow_site