List intencyjny został podpisany w zgorzeleckim Starostwie Powiatowym. Stronami porozumienia były Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, reprezentowany przez dyrektora, Jadwigę Barbarę Buciuto, oraz, nadzorowana przez PGE GiEK, spółka MegaSerwis, reprezentowana przez prezesa Kazimierza Szczecha. MegaSerwis specjalizuje się w obsłudze porządkowej oraz gastronomicznej kopalń, elektrowni i innych zakładów energetycznych oraz firm przemysłowych. List intencyjny zakłada, że uczniowie klas patronackich będą się kształcić pod kątem uzupełnienia przyszłych potrzeb kadrowych spółki w zawodach takich jak: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Dzięki utworzeniu klas patronackich, uczniowie będą mogli uczyć się zawodu od strony praktycznej, poznając tym samym rzeczywiste środowisko pracy, będą mieli również możliwość uzyskania stosownych uprawnień kwalifikacyjnych.

– Już w styczniu podpisaliśmy w Bogatyni pierwsze porozumienia patronackie ze szkołami branżowymi z powiatu zgorzeleckiego. Turoszowska elektrownia i kopalnia zapewniły sobie tym samym przyszłych specjalistów, którzy w zawodach technik elektryk, mechanik, energetyk, automatyk, mechatronik, a w przyszłości także elektromechanik oraz mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, będą mogli zasilić kadry tych kluczowych z punktu widzenia regionu zakładów pracy. Podobne działania podjęła już na tym terenie spółka Eltur-Serwis nadzorowana przez PGE GiEK, a teraz przyszedł czas na MegaSerwismówi Sławomir Zawada prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. –Podpisane ze szkołami porozumienia i listy intencyjne to ogromna szansa dla wszystkich młodych ludzi, którzy stoją na progu wyboru swojej ścieżki życiowej. Dzięki dobrej ofercie programowej, zapewnionej przez PGE GiEK i nasze spółki nadzorowane, młodzież z powiatu zgorzeleckiego ma możliwość zdobycia dobrego zawodu, na który występuje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

W tym roku spółka PGE GiEK, w ramach „Programu wspierania kształcenia zawodowego”, podpisała porozumienia patronackie ze szkołami z powiatu zgorzeleckiego, bełchatowskiego oraz z Gorzowa Wielkopolskiego. We wszystkich tych lokalizacjach powstaną dedykowane PGE klasy patronackie, kształcące w zawodach pozwalających na uzupełnienie luki pokoleniowej i kompetencyjnej w elektrowniach, kopalniach i elektrociepłowniach, należących do PGE GiEK. – Spółka PGE GiEK, jako jeden z największych polskich pracodawców, czuje się odpowiedzialna za to, aby aktywnie uczestniczyć w odbudowie szkolnictwa zawodowego. Ponadto, jako lider w produkcji energii elektrycznej, kładąc ogromny nacisk na inwestowanie, chce i musi stawiać na niezwykle istotny czynnik – zasoby ludzkie – dodaje Sławomir Zawada.

Oprócz zapewnienia wykwalifikowanej kadry pracowniczej w przyszłości, celem programu jest także podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku pracy. Oddziały i spółki nadzorowane przez PGE GiEK, poprzez wsparcie lokalnej społeczności w obszarze edukacyjnym, realizują działania zgodne z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Program wspierania kształcenia zawodowego w PGE GiEK został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

elturow_site