2015_04_15_filary

Cztery oddziały PGE GiEK SA zostały laureatami prestiżowego rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2014. Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów, Zespół Elektrowni Dolna Odra oraz Elektrownie Opole i Turów doceniono za dobre wyniki, wpływ na rozwój regionu, a także za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej.

Dyplomy laureatom wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się 15 kwietnia br. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

- Oddziały spółek PGE GiEK od lat konsekwentne angażują się w działania społeczne i charytatywne na rzecz społeczności lokalnych, w których prowadzą swą działalność gospodarczą – informuje prezes zarządu PGE GiEK SA Jacek Kaczorowski. – Realizują swoje strategie biznesowe uwzględniając interesy społeczne i ochronę środowiska, zabiegają także o kształtowanie korzystnych relacji z wszystkimi grupami interesariuszy - podkreśla.

W tym roku aż czterem oddziałom  koncernu PGE GiEK SA przyznano te prestiżowe nagrody – pierwsze miejsca w swoich regionach zajęły Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra, natomiast drugie miejsca przyznano Elektrowniom Turów i Opole. W województwie łódzkim pierwsze miejsce zajęła Kopalnia Bełchatów. – Wyróżnienie to przyznawane jest przez lokalne samorządy – mówi dyrektor KWB Bełchatów Kazimierz Kozioł. – To bardzo cieszy, ponieważ dobra współpraca kopalni z samorządami owocuje. Ona odbywa się na wielu płaszczyznach i dotyczy w dużej mierze spraw mieszkańców terenów, na których prowadzimy naszą działalność. Dla nas samorząd jest i pozostanie równorzędnym partnerem. KWB Bełchatów jest największą kopalnią odkrywkową węgla brunatnego w Polsce i jedną z największych w Europie.

Pierwsze miejsce w Zachodniopomorskim zajął Zespół Elektrowni Dolna Odra. – Mamy wielką satysfakcję, że oddział ZEDO został zauważony i doceniony przez samorządterytorialny naszego województwa – mówi dyrektor ekonomiczno-finansowy ZEDO Jan Nowysz. – Jest to kolejne, trzecie już wyróżnienie w tym konkursie. Zostaliśmy zauważeni jako istotny, duży pracodawca regionu, a także jako ważny płatnik podatków lokalnych, zapewniający stałe wpływy do budżetu gminy. Jesteśmy podmiotem, który wspiera samorząd w organizacji staży i praktyk uczniów ze szkół z terenu gminy Gryfino i Szczecina. Współpracujemy także z uczelniami wyższymi. Jako duży zleceniodawca, w zakresie robót inwestycyjno-remontowych, zapewniamy pracę wielu firmom i przedsiębiorcom z naszego regionu. Działamy także w zakresie wspierania inicjatyw społecznych, które dotyczą współfinansowania i realizacji projektów kulturalno-oświatowych, sportowych, a także społecznych – wymienia Jan Nowysz.

Elektrownia Turów zajęła drugie miejsce w woj. dolnośląskim. – Jesteśmy mile zaskoczeni wyróżnieniem, tym bardziej, że nie aspirowaliśmy do tej nominacji - mówi dyrektor Elektrowni Turów Artur Kin. – Elektrownia Turów zajmuje ważne miejsce w regionie Dolnego Śląska od blisko 53 lat, ale też stanowi ważne ogniwo bezpieczeństwa energetycznego kraju, poprzez swoje podstawowe produkty powszechnego użytku, jak energia elektryczna i ciepło, które znacząco wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstw polskiej gospodarki. Istotnym elementem naszej działalności są prowadzone inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe, dla realizacji których niezbędne jest współdziałanie z wieloma grupami interesariuszy, w tym lokalnymi samorządami. Dla nas bardzo ważna jest współpraca w obszarze wspólnych działań biznesu i samorządu. Jest swego rodzaju symbiozą, która skutkuje gwarancją stabilnych miejsc pracy w regionie, a także stanowi koło zamachowe regionalnego sektora usług - dodaje Artur Kin.

Jak podkreślają organizatorzy, wyróżnione firmy charakteryzują się stabilnością, a jako pracodawcy mają znaczący udział w rozwoju regionu, wspierają i promują zatrudnienie, umożliwiają rozwój przedsiębiorczości, a także są zaangażowane w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Ranking Filary Polskiej Gospodarki organizowany jest przez „Puls Biznesu" przy współpracy czołowej agencji badawczej Millward Brown SMG/KRC. Jest pierwszym w Polsce katalogiem dużych firm, odgrywających czołową rolę w poszczególnych województwach. 

elturow_site