800xA Metody to rozwiązanie, które wykorzystuje technologię cyfrową do obsługi i diagnostyki procesów przemysłowych. Zmiany przeprowadzone w zakresie jego oprogramowania mają za zadanie m.in. przygotować obiekt do pracy wyspowej. W przypadku rozległej awarii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, system 800xA Melody zapewni możliwość sterowania pracą bloku nr 6 niezależnie od uszkodzonego systemu, co pomoże utrzymać zdolności wytwórcze elektrowni.

Ochrona środowiska, innowacyjność i bezpieczeństwo energetyczne to od zawsze główne wartości, którymi kieruje się PGE GiEK. Inwestycje realizowane obecnie w Elektrowni Turów, zarówno te związane z budową nowego bloku energetycznego, jak i modernizacją istniejących mocy wytwórczych, są jednymi z kluczowych zadań prowadzonych obecnie w naszej spółce. Wykonywany obecnie system zasilania awaryjnego to, po pierwsze, obniżenie kosztów na dziś, a po drugie, bezpieczeństwo energetyczne w przyszłości – powiedział Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Inwestycje mające na celu odbudowę mocy wytwórczych są niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Cieszymy się, że po raz kolejny mamy okazję brać udział w tak dużym projekcie  – mówi Paweł Łojszczyk, prezes zarządu ABB w Polsce.

Podstawowy system zasilania potrzeb własnych elektrowni znajduje się na przygotowywanym obecnie do modernizacji bloku nr 1. Elektrownia Turów posiada rezerwowy system zasilania na bloku nr 6, dzięki czemu możliwe będzie uniknięcie kosztów związanych z opłatami dystrybucyjnymi zakupu energii elektrycznej w czasie modernizacji bloku podstawowego.W przyszłości, po roku 2034, kiedy planowane jest wyłączenie z eksploatacji bloku nr 1, zasilanie potrzeb własnych Elektrowni Turów, będzie realizowane przez blok nr 6.

Urządzenia ABB, takie jak transformatory i wyłączniki generatorowe, od lat wykorzystywane są przez PGE GiEK, m.in. w należącej do spółki Elektrowni Opole, a niebawem będą także przesyłać moc z nowobudowanego bloku Elektrowni Turów do setek tysięcy gospodarstw domowych.

elturow_site