4 stycznia 2013 roku o godzinie 14 w siedzibie PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów otworzono oferty z ceną złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na realizację zadania „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów”.
 
[caption id="attachment_11319" align="alignnone" width="1382" caption="Otwarcie ofert"][/caption]
 
W terminie swoje oferty złożyli dwaj wykonawcy: konsorcjum Alstom Power (Alstom Power Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Alstom Power Systems GmbH oraz Alstom Power Systems SA – członkowie konsorcjum) oraz konsorcjum Hitachi Power Europe GmbH i Budimex SA. Oferty nie złożył natomiast Doosan Power Systems Limited - trzeci wykonawca biorący udział w postępowaniu.
 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, biorąc pod uwagę poza ceną kontraktu brutto (waga 75%), także parametry techniczne – moc znamionową bloku netto (waga 10%) oraz sprawność znamionową bloku netto (waga 15%).
 
Przedsięwzięcie budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów zakłada odtworzenie mocy wytwórczych elektrowni poprzez uruchomienie nowej jednostki wytwórczej w miejsce sukcesywnie wycofywanych z eksploatacji trzech najstarszych bloków energetycznych nr 8, 9 i 10.
 
Nowy blok według planów ma mieć moc netto w przedziale 430-450 MW. Moc nowego bloku wyznaczono na podstawie przeprowadzonych analiz, co zapewni pełne wykorzystanie dostępnych zasobów węgla w pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Turów oraz całkowite wykorzystanie potencjału produkcyjnego Elektrowni Turów.
 
Przekazanie nowego bloku do eksploatacji jest planowane w 2017 – 48 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą.
 
[caption id="attachment_11329" align="alignleft" width="1417" caption="Otwarcie ofert"][/caption]

elturow_site