PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  informuje, że wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) opracowała projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

 

Projekt IRiESD zamieszczono na stronie internetowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., pod adresem www.pgegiek.pl rozpoczynając  z dniem 21.01.2013 r. proces konsultacji.

Projekt IRiESD obejmuje następujące części:

 1. IRiESD – Część ogólna,
 2. IRiESD – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Część IRiESD określająca szczegółowe warunki korzystania z sieci elektroenergetycznych przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci,
 3. IRiESD – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Część IRiESD dotycząca bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. publikując na stronie internetowej  www.pgegiek.pl projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej niniejszym informuje o publicznym do niego dostępie oraz równocześnie poddaje przedmiotowy projekt IRiESD procesowi konsultacji z użytkownikami systemu, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy Prawo energetyczne.

W związku z powyższym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących poszczególnych części projektu IRiESD w terminie do dnia 5 lutego 2013 roku:

 1. na adres poczty elektronicznej opc.gieksa@gkpge.pl, lub
 2. faksem pod numer: +48 44 735 47 36, lub
 3. listownie na adres:
       PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
       Departament Zarządzania Produkcją
       Biuro Zarządzania Wytwarzaniem
       97-400 Bełchatów
       ul. 1 Maja 63

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. prosi o zgłaszanie uwag na formularzach zgłoszeniowych uwag do poszczególnych części projektu IRiESD, które są dostępne na stronie internetowej www.pgegiek.pl

Pliki do pobrania:

elturow_site