PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz ControlTec podpisały umowę na modernizację systemów AKPiA oraz układów elektrycznych. Wartość umowy to 44 mln zł.

Modernizacja obejmie m.in. wymianę istniejących systemów sterowania i nadzoru bloków, systemów zabezpieczeń technologicznych kotłów i turbin, wymianę części urządzeń AKPiA i okablowania, wymianę układów regulacji napięcia, a także zabezpieczeń elektrycznych rozdzielni 6 kV dla potrzeb własnych bloków i przekładników prądowych w układzie wyprowadzenia mocy.

Umowę podpisali w piątek, 15 stycznia Sławomir Zawada, prezes zarządu oraz Stanisław Żuk, wiceprezes zarządu ds. wydobycia PGE GiEK SA, a ze strony wykonawcy ControlTec: Grzegorz Gliszczyński, prezes zarządu oraz wiceprezesi Grzegorz Góral i Szymon Dolata.Umowa na modernizację systemów AKPiA oraz układów elektrycznych jest czwartym podpisanym kontraktem w ramach kompleksowej modernizacji trzech bloków Elektrowni Turów. Zawarte już zostały umowy na modernizację turbin, kotłów i generatorów.  Rozstrzygnięte zostało postępowanie na modernizację elektrofiltrów, trwa postępowanie na modernizację chłodni kominowych (11 stycznia nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przetargu). Podpisanie wszystkich kontraktów planowane jest do końca I kwartału 2016 roku.

Kompleksowa modernizacja bloków 1-3 Elektrowni Turów ma na celu optymalne wykorzystanie jednostek wytwórczych, dostosowanie ich do przyszłych wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat. Dodatkowo w ramach zadania zwiększona zostanie moc jednostek z 235 do 250 MWe oraz podniesiona ich sprawność i dyspozycyjność.

PGE GiEK SA, spółka z Grupy Kapitałowej PGE modernizuje także bloki nr 4-6 w Elektrowni Turów wyposażając je w instalacje odsiarczania spalin. Inwestycja warta jest ponad 500 mln zł, a projekt w niemal 50 proc. finansowany jest z preferencyjnych środków pomocowych. Trwająca od września 2013 r. budowa wchodzi obecnie w finalną fazę realizacji. Dzięki tym instalacjom Elektrownia Turów kilkukrotnie zmniejszy emisje tlenków siarki do atmosfery.

W Elektrowni Turów trwa również budowa zasilanego węglem brunatnym bloku o mocy brutto 496 MWe – jednego z flagowych projektów PGE w obszarze wytwarzania.

elturow_site