PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz konsorcjum firm

w składzie: 

MHPS Europe GmbH, Budimex S.A., Tecnicas Reunidas Energia podpisały 10 lipca 2014 r. kontrakt na budowę bloku energetycznego o mocy netto 450 MW w Elektrowni Turów. Wartość umowy to 3 mld 250 mln zł netto.
 

Parametry techniczne bloku:

  1. Moc znamionowa netto bloku: 450 MW
  2. Sprawność znamionowa netto bloku: 43,40 proc.
  3. Dyspozycyjność bloku:
  • w pierwszym roku okresu gwarancji: 90,90 proc.
  • w drugim roku okresu gwarancji: 92,00 proc.

 

Nowy blok energetyczny w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów zastąpi trzy   wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji (bloki nr 8, 9, 10) o łącznej mocy zainstalowanej 618 MW. Odbudowa mocy Elektrowni Turów jest przede wszystkim elementem optymalizacji sposobu wykorzystania całego kompleksu górniczo - energetycznego Turów, w tym również zagospodarowania dostępnych złóż węgla. Wpływa także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

- Ta inwestycja jest bardzo ważna, nie tylko z przyczyn biznesowych, środowiskowych, ale także społecznych. Dziś kompleks Turów jest pracodawcą dla kilku tysięcy osób. Budowa nowego bloku pozwoli na utrzymanie tych miejsc pracy – powiedział po podpisaniu umowy Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE GiEK S.A.

- Nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów to nowa era technologiczna bloków konwencjonalnych opalanych paliwami stałymi. Światowy rozwój technologii materiałowej oraz ciągłe starania o poprawę efektywności wytwarzania energii i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, doprowadziły do stworzenia rozwiązań, które łączą w sobie te cele – dodał Tadeusz Witos, wiceprezes zarządu ds. inwestycji
i zarządzania majątkiem PGE GiEK S.A.

 Paliwem podstawowym nowego bloku w Elektrowni Turów będzie węgiel brunatny. Wysoką sprawność wytwarzania energii elektrycznej przekraczającą 45 proc. brutto, jednostka osiągnie dzięki zastosowaniu nadkrytycznych parametrów pary wytwarzanej
w kotle. Będzie to możliwe dzięki m.in. nowoczesnym materiałom, z których zbudowane będą wysokociśnieniowe elementy kotła i turbiny oraz odpowiednio dobranym dla danej jednostki elementom technologicznym bloku.

Paramenty techniczne nowego bloku będą spełniać wymagania związane z ochroną środowiska wynikające z przepisów krajowych i dyrektyw unijnych, przy jednoczesnym wypełnieniu kryteriów BAT, czyli najlepszych dostępnych technik. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza takich jak pyły, tlenki azotu, tlenki siarki i metale ciężkie, zostanie osiągnięte dzięki zastosowaniu wysokosprawnych urządzeń i układów technologicznych.

Budowa nowego bloku została zaplanowana na terenie Elektrowni Turów w otoczeniu istniejącej infrastruktury energetycznej, co nie będzie wiązało się ze zmianą sposobu wykorzystania przestrzeni – z punktu widzenia środowiskowego to duży atut tej inwestycji. Nowy blok nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie i pozwoli w maksymalny sposób zintegrować pomocnicze układy technologiczne z istniejącymi już w funkcjonującej elektrowni.

Termin budowy bloku energetycznego został określony na 56 miesięcy od daty wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac.

elturow_site