bhp1

Na zdjęciu (od lewej): Piotr Kotowicz i Sylwester Ignatowicz, pracownicy Elektrowni Turów, Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Waliszewski z HCS Gorlice Sp. z o.o. podczas gali wręczenia wyróżnień

 

Konkurs promuje projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy. Celem konkursu było wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Elektrownia Turów zgłosiła do konkursu dwa zadania:

  • „Modernizacja napędów jazdy przenośników rewersyjnych TN oraz TS w zasobniku szczelinowym węgla” – wyróżnienie w konkursie,
  • „Wykonanie systemu zdmuchiwania zawisów w zasobnikach przykotłowych węgla na kotle energetycznym Nr 5” – list gratulacyjny.
Autorami wyróżnionego rozwiązania są pracownicy Elektrowni Turów – Piotr Kotowicz (DIM) i Sylwester Ignatowicz (TMO) oraz Jarosław Waliszewski z firmy HCS Gorlice Sp. z o.o.  Twórcami drugiego z zadań są Piotr Kotowicz (DIM), Andrzej Śniechowski (TMK) oraz projektant Błażej Bujak (P.P.H.U. TECHMONT).

Warto przypomnieć, że podczas ubiegłorocznej edycji konkursu Elektrownia Turów również została wyróżniona za wniosek pn. „Modernizacja kotła nr 6 w zakresie zasuw prętowych podajników węgla”.

W tym roku do konkursu wpłynęły 63 zgłoszenia. Komisja konkursowa składająca się z ekspertów wyłonionych spośród organizatorów i współorganizatorów konkursu przyznała 11 nagród, 16 wyróżnień, 14 listów gratulacyjnych oraz dodatkowo 2 nagrody KRUS.

__bhp_slajder

Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami i partnerami społecznymi.

(fot. www.ciop.pl)
 

elturow_site