W dniu 2 września 2013 roku w siedzibie PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni podpisano kontrakt na budowę instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki dla bloków 4-6 w Elektrowni Turów. Wykonawcą instalacji jest konsorcjum firm Babcock Noell GmbH (lider) i Bilfinger Infrastructure S.A. (partner). Wartość netto kontraktu to 507.717.827,52 zł a termin zakończenia realizacji inwestycji to 31 grudnia 2015 roku. Przedsięwzięcie budowy instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki na blokach 4-6 w Elektrowni Turów oznacza budowę „pod klucz” tzn. projekt, produkcję, dostawę niezbędnego wyposażenia, montaż na miejscu budowy, rozruch i przekazanie do eksploatacji wraz z obiektami towarzyszącymi oraz pomiary gwarancyjne, trzech ciągów technologicznych Instalacji Odsiarczania Spalin w oparciu o technologię mokrą (wapienno – gipsową) dla bloków nr 4, 5 i 6 opalanych węglem brunatnym w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów.  

elturow_site