Już po raz trzeci przeprowadzony został konkurs "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju". Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

Konkurs ten jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty. Uczestniczące w konkursie podmioty ubiegają się o tytuły w następujących kategoriach: Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny oraz Dynamicznie rozwijająca się firma. Z dumą informujemy, że w tym prestiżowym konkursie Oddział Elektrownia Turów mimo, że swoją kandydaturę zgłosił po raz pierwszy, został laureatem w kategorii „Innowacyjna Firma – Firmy Duże”. Nagroda została odebrana przez Zdzisława Wnęka Zastępcę Dyrektora Oddziału Elektrownia Turów podczas uroczystości, która odbyła się 16 grudnia w Warszawie. Patronat nad konkursem objęły między innymi Ministerstwa: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gospodarki, Rozwoju Regionalnego oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

elturow_site