W tym roku prestiżowymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy wyróżniono 27 przedsiębiorstw, a grono członków Forum powiększyło się o 3 nowych członków. Uroczysta gala wręczenia prestiżowych Kart Liderów i nominacji dla nowych członków odbyła się pod koniec października w Hotelu Aurora w Międzyzdrojach podczas XIX dorocznej Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, które powstało już w 1998 r. należą przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. W praktyce oznacza to zapewnianie pracownikom takich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zgodny z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Już jako członkowie Forum przedsiębiorstwa i organizacje mają możliwość poddania się ocenie i ubiegania się o prestiżowe wyróżnienia, jakimi są Karty Liderów Bezpiecznej Pracy.

 W tym roku Srebrną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy wyróżniono Elektrownię Turów. - Jednym ze sztandarowych punktów wniosku jaki złożyliśmy do Forum była procedura "Zdarzenia potencjalnie wypadkowe". Od kiedy ją stosujemy ilość wypadków zmniejszyła się, a warunki pracy uległy poprawie. Potrzebnych jest wiele lat żeby osiągnąć w tym zakresie poprawę – nam się to udało - powiedział Piotr Panasiuk kierownik działu BHP.

Obecnie Forum liczy już prawie 130 członków, jednak najwyższe uznanie należy się tym 49 spośród nich, którzy są wyróżnieni prestiżowymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy. I z pewnością mogą być stawiani za wzór do naśladowania w Polsce w kwestiach związanych z bezpieczeństwem pracy oraz szeroko rozumianą kulturą bezpiecznej pracy.

elturow_site