11 czerwca 2013 roku Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. podjął Uchwałę akceptującą parametry dotyczące powtórnego zamówienia publicznego (w tym również szereg zmienionych warunków technicznych i handlowych zamówienia) pn.: „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów”.

Decyzja Zarządu PGE GiEK SA stanowi podstawę do ogłoszenia postępowania zakupowego, które tym razem będzie realizowane w trybie przetargu nieograniczonego.

Wcześniej, 26 marca 2013 r. podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrownia Turów, Oddziale PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna”. Decyzja ta związana była z faktem, iż cena złożonych ofert przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przedsięwzięcie budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów zakłada odtworzenie mocy wytwórczych elektrowni poprzez uruchomienie nowej jednostki wytwórczej w miejsce sukcesywnie wycofywanych z eksploatacji trzech najstarszych bloków energetycznych nr 8, 9 i 10.

Nowy blok  ma mieć moc netto w przedziale 430-450 MW. Moc nowego bloku wyznaczono na podstawie przeprowadzonych analiz, co zapewni pełne wykorzystanie dostępnych zasobów węgla w pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Turów przy jednoczesnym optymalnym  wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Elektrowni Turów.

Zakończenie budowy i przekazanie nowego bloku do eksploatacji planowane jest w 2018 roku.

elturow_site