W dniu 25 listopada 2015 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka która w Grupie PGE działa w obszarze wydobywczo-wytwórczym, podpisała aneks nr 2 do kontraktu z 10 lipca 2014 r. z konsorcjum firm: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Tecnicas Reunidas SA, Budimex SA na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów. Aneks został zawarty z inicjatywy Zamawiającego, na podstawie przesłanek zawartych w kontrakcie.

elturow_site