W uroczystej akademii administrację rządową reprezentowali przedstawiciele Rządu RP na czele z Marzeną Machałek, sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.W uroczystościach wziął udział także senator Rafał Ślusarz, Krzysztof Zieliński, wicewojewoda dolnośląski, Urszula Ciupak, starosta zgorzelecki oraz przedstawiciele lokalnych samorządów oraz firm współpracujących z elektrownią. Władze PGE Polskiej Grupy Energetycznej reprezentował Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE GiEK.

Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE GiEK, składając turoszowskim energetykom życzenia, przypomniał, że Elektrownia Turów jest jednym z największych zakładów w regionie.– Elektrownia Turów wraz z kopalnią tworzą kompleks wydobywczo-energetyczny, odrywający bardzo ważną rolę w rozwoju lokalnej społeczności i całego Dolnego Śląska. Kompleks Turów to korzyści dla regionu i jego mieszkańców – to kilka tysięcy miejsc pracy,a wraz z zapleczem usługowym i naukowo-technicznym liczbę tę można mierzyć w dziesiątkach tysięcy – podkreślił Sławomir Zawada.

 

Dyrektor Elektrowni Turów Paweł Styczyński przedstawił najistotniejsze kwestie związane z rozwojem oddziału, zwracając uwagę, że są one także determinowane sytuacją w branży elektroenergetycznej. – W gospodarce światowej zachodzą fundamentalne zmiany. Dotyczą one również energetyki. Dlatego tym bardziej warto być na bieżąco z tym, co się zmienia. Zaostrzanie standardów ochrony środowiska wymusza działania dostosowawcze, których następstwem są prowadzone inwestycje. Wymagania, jakie stawia Elektrownia, są zawsze spójne z regulacjami środowiskowymi. Dbamy o zrównoważony rozwój, nie faworyzując żadnego z komponentów środowiskowych: powietrza, wody, gleby czy hałasu – zaznaczył Paweł Styczyński.

Dyrektor Styczyński zaprezentował także postęp prac w prowadzonych inwestycjach, w tym sztandarowy projekt elektrowni, którym jest budowa nowego bloku energetycznego o mocy 450 MW netto. – Postęp prac projektowych wynosi 97%, obszar zakupów zrealizowany jest również w 97%‚ natomiast prace budowlane zaawansowane są w blisko w 70%. Przeciętne zatrudnienie na budowie w lipcu wynosiło 1450 osób, co przekłada się na aktywizację całego regionu – powiedział dyrektor. Zaznaczył, że w aktualnych działaniach wykonawca koncentruje się na pracach zmierzających do wykonania próby ciśnieniowej kotław listopadzie tego roku. Kolejnym ważnym projektem, który przywołał, jest kompleksowa modernizacja bloków 1–3. – Realizujemy ją w systemie wyspowym, a jej celem jest umożliwienie zgodnej z przepisami, bezpiecznej i efektywnej pracy w drugiej połowie okresu ich eksploatacji, tj. do około 2035 roku. Realizowana modernizacja nie oznacza jedynie przedłużenia trwałości bloków, ale również spełnienie wymagań środowiskowych w zakresie emisji tlenków siarki, tlenków azotu, pyłu oraz rtęci. To także zwiększenie nominalnej mocy elektrycznej bloków z 235 MW do 250 MW oraz zwiększenie średniego wskaźnika dyspozycyjności każdego z bloków – zapewniał Paweł Styczyński.

Z okazji Dnia Energetyka pracownicy elektrowni zostali wyróżnieni państwowymi i branżowymi odznaczeniami. Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 43 pracowników,a Odznakę Honorową za Zasługi dla Energetyki, 5 pracowników. Honorową Srebrną Odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego nagrodzonych zostało 4 pracowników, natomiast odznaką Zasłużony dla Elektrowni Turów, 17 osób. Podczas gali 31 pracowników z najdłuższym stażem pracy otrzymało specjalne wyróżnienia. Medalami Za Długoletnią Służbę uhonorowano 6 osób z Centrali PGE GiEK, świadczących pracę w lokalizacji Turów.6 osobom wręczono honorową odznakę Zasłużony dla Elektrowni Turów.

 

Piknik rodzinny z gwiazdami

Podczas pikniku, który odbył się 8 września na terenie hali sportowej PGE Turów Arena w Zgorzelcu, na pracowników z Grupy Kapitałowej PGE i ich rodziny czekał szereg atrakcji, w tym konkursy i koncerty. Piknik rozpoczął występ Reprezentacyjnej Orkiestry Elektrowni Turów, która zaprezentowała utwory z najnowszej płyty, wydanej z okazji jubileuszu 45-lecia. Do wspólnej zabawy porwał biesiadników włoski piosenkarz Francesco Napoli, a gwiazdą wieczoru była Patrycja Markowska.

elturow_site